آرام  تیرگر

 فعالیت های پژوهشی

 

آرام تیرگر

در دانشگاه علوم پزشکی بابل چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی بابل
علوم پزشکی بابل
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : آرام تیرگر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Aram Tirgar پست الکترونیک : aramtirgar@yahoo.com
تاریخ تولد : دانشکده/محل خدمت : پزشکی
رشته تخصصی : بهداشت حرفه ای گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بهداشت حرفه ایدکتری تخصصی1385دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
رئیس مرکز رشد فناوری سلامتبابل- دانشگاه علوم پزشکی بابل- مرکز رشد فناوری سلامت1390/01/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی رفتارهای باروری در بهورزان شهرستان بابلمجری 1375/04/20
2بررسی آموزش بهداشت حرفه ای در دانشکده های پزشکی کشور سال 1376مجری 1377/02/20
3بررسی وضعیت سلامتی سالمندان شهر بابلمجری 1378/08/20
4بررسی شیوع آسیب ناشی از سوزن در پرسنل پرستاری شهر بابلمجری 1387/01/20
5بررسی فراوانی سقوط سالمندان در منازل و ارتباط آن با اقدامات پیشگیری از این حادثه در شهرستان بابلهمکار اصلی 1387/08/21
6تعیین شیوع و روند اختلالات اسکلتی عضلانی طی دو سال در پرسنل یک بانک خصوصی شهرستان بابلمجری 1387/09/05
7بررسی میزان آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان در باره مرکز مطالعات و توسعه آموزشمجری201388/06/241389/02/24
8بررسی تناسب آموزش دوره های کار آموزی و کاروزری بهداشت با نیازهای شخصی از دیدگاه پزشکان عمومیمجری301388/06/241388/12/24
9مطالعه اثر موقعیت زمانی آموزش بر نتیجه ارزشیابی تکوینی و پایان ترم درس بهداشت یک دانشجویان پزشکیمجری451389/04/291389/12/28
10 تاثیر آموزش تلفیقی دوره کارآموزی بهداشت بر میزان آگاهی و مهارت دانشجویان پزشکی در زمینه مراقبتهای بهداشتی اولیهمجری 1389/04/29
11بررسی وضعیت رعایت مقررات بهداشتی فردی پرسنل دامداری های شهرستان بابل در سال 1389مجری121389/09/231390/06/23
12بررسی میزان غلظت گاز بیهوشی نایتروس اکساید در هوای اتاق های عمل جراحی و ریکاوری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل مجری251389/10/211390/10/21
13مقایسه رفتار استنادی در پایان نامه های دانشجویی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل قبل و بعد از دسترسی به کتابخانه ملی دیجیتالمجری101389/12/101390/12/10
14بررسی ریسک فاکتورهای اختلالات عضلانی ـ اسکلتی در جراحان مراکز آموزشی ـ درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابلمجری41390/04/281391/04/28
15مطالعه تغییرات الگوی استنادی در پایان نامه های دانشجویان دندانپزشکیمجری51390/08/171391/05/17
16ارزیابی ارگونومیک وضعیت بدن (postures)و اختلالات اسکلتی-عضلانی در ناحیه گردن در دندانپزشکان عمومی.مجری201390/09/221391/08/22
17بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان های شهرستان بابلهمکار اصلی61390/11/111391/05/11
18شیوع اضافه وزن و چاقی در کشاورزان مناطق روستایی شهر بابل در سال 1391مجری121391/10/051392/10/05
19بررسی علائم اختلالات اسکلتی _ عضلانی و آگاهی از ملاحظات ارگونومیک کار با کامپیوتر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابلمجری91391/11/031392/08/03
20مقایسه مراقبت های مرتبط با نور و صدا در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل با استانداردهای موجودهمکار اصلی711391/11/031397/09/06
21نشانگان بازنشستگی و حمایت اجتماعی درک شده در بازنشستگان شهرستان بابلهمکار اصلی91391/11/031392/08/03
22ارزیابی دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص واحدهای درسی با اساتید مشترک.مجری51392/07/091393/01/09
23بررسی وضعیت استفاده از منابع کتابخانه ای در دانشجویان تازه وارد پس از یک مداخله آموزشیمجری101392/09/051393/07/05
24اثر روشنایی محیط، بر روی ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای تابعه شهرستان بابلهمکار اصلی181392/09/051394/03/05
25بررسی وضعیت انتشارات علمی در خصوص حوادث و بلایا در مجلات علوم پزشکی کشور طی سالهای 1391-1389مجری61392/10/021393/04/02
26بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد خانوارهای شهر امیرکلا در مورد اقتصاد مقاومتی در سال 1392مجری21392/12/131393/07/13
27بررسی وضعیت انتشار مقالات با موضوع اقتصاد مقاومتی در نشریات دانشگاهی فارسی زبانمجری91393/03/131393/12/13
28ارزیابی اثربخشی آموزش اصول ارگونومی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با وضعیت بدنی حین کارهمکار اصلی571393/03/131397/11/30
29بررسی میزان بهره گیری از قرآن و نهج البلاغه در مقالات فارسی منتشر شده در مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابلمجری531393/05/281397/11/02
30بررسی رعایت اصول نگارش علمی و وضعیت استفاده از منابع در پروژه های تحصیلی فارغ التحصیلان مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالهای 1392-1389مجری121393/07/221394/07/22
31بررسی وضعیت تمایل به موضوعات مذهبی در بروندادهای علمی حوزه علوم پزشکیمجری61393/11/141394/05/14
32ارزیابی وضعیت برونداد علمی در ارتباط با سلامت شغلی زنان در مجلات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی Simagoمجری61394/03/191394/09/19
33بررسی علل بی نظمی آموزشی دانشجویان در کلاس های آغاز هر ترم تحصیلیمجری81394/12/041395/08/04
34بررسی ارتباط محتوای شغلی با علل اشتباهات دارویی از دیدگاه پرسنل پرستاری بیمارستان های شهر بابلمجری181395/02/141396/08/16
35تحلیل محتوی برون داد علمی در حوزه سلامت نیروی کار در مجلات تخصصی کشورمجری61395/02/281395/08/28
36تحلیل و تبیین ارتباط سرمایه اجتماعی محل کار با وضعیت سلامت و رفتارهای باروری در زنان ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی:مجری301395/04/081397/10/08
37طراحی و روانسنجی ابزار سلامت باروری و تحلیل وضعیت سلامت زنان شاغل در مراکز شبانه روزیمجری381395/05/051398/06/26
38بررسی پیامدهای ناشی از نوبت کاری در دانشجویان پزشکیمجری91395/05/051396/02/05
39بررسی وضعیت نگرش نسبت به مسائل ایمنی و تعیین مهمترین فاکتورهای روانی-اجتماعی تاثیرگذار بر آن، در بین پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل؛1395مجری311395/05/051397/12/18
40بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی محل کار و سلامت روان کارگران صنعتی در کارخانجات شهرستان بابلمجری61395/09/021396/03/02
41خود استنادی در ایران و دیگر کشورها: یک مطالعه مقایسه ایمجری101395/11/121396/09/12
42پایش یک دهه طرح های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1386 الی 1395مجری41395/11/191396/03/19
43طراحی ابزار ارزیابی تناسب ساختاری مساجد سالمند دوستمجری141396/05/031397/07/17
44بررسی اثر نوبت کاری بر سبک زندگی کارورزان پزشکیمجری191396/09/281398/04/28
45بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلمجری121396/12/081397/12/08
46طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های سالمند دوستمجری41397/03/081397/07/17
47ارزیابی توجه به سالمندی در کتاب های درسی مدارسمجری61397/08/221398/02/22
48بررسی مشکلات رفتاری کودکان در مادران پرستار نوبت کار دانشگاه علوم پزشکی بابلمجری111398/02/031398/10/10
49ارزیابی الگوی تغذیه پرستاران نوبت کار دانشگاه علوم پزشکی بابلمجری مسئول 1398/04/301399/06/30
50پایش برونداد علمی در هر یک از حوزه های فناوری های همگرا در مجلات علمی – پژوهشی فارسی زبان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ( یک دوره پنج ساله )مجری91398/05/011399/02/01
51نقش آموزش بر ارتقای دانش ورفتار کارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در مورد اگزمای دست و روش های پیشگیری از آنهمکار اصلی71398/07/161399/02/16
52تبیین مولفه های تناسب ساختاری مساجد سالمند دوست از دیدگاه سالمندان : مطالعه کیفیمجری مسئول 1398/10/291399/06/29
53تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و مولفه های فردی موثر بر آن در سالمندان کشاورز مرد شهرستان بابل در سال 1399مجری مسئول 1399/10/061400/10/06
54تببین موانع موجود در مسیر متناسب سازی ساختاری – عملکردی مراکز بهداشتی-درمانی شهر بابل: مبتنی بر راهنمای سازمان بهداشتهمکار اصلی 1400/05/171401/03/17

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1Relationship of social capital with overweight and obesity among female health care workersISICaspian journal of internal medicine13981030.0
2A cross-sectional study on serum high-sensitivity C-reactive protein level and shift work among reproductive age womenPubmedCaspian journal of internal medicine1398 0.0
3Shift work and metabolic syndrome: A multi‑center cross‑sectional study on females of reproductive agePubmedBiomedical reports1398 0.0
4Reproductive health problems among female shift workers: a qualitative study in IranISIJ Gynecol Obstet Hum Reprod1398 1.023
5خوداستنادی در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهاPubmedActa Informatica Medica13982740.0
6توسعه و ارزیابی روان سنجی تولید مثل زنان تغییر تولید مثل پرسشنامه سلامت: پروتکل مطالعه برای یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالیISIReproductive Health139615 2.295
7سرمایه اجتماعی و رفتار های باروری: یک مطالعه مقطعی در زنان ایرانی کارکنان مراقبت های بهداشتیISIBMC Women's Health1397 1.592
8سرمایه اجتماعی و تک‌فرزندی در زنان شاغلسایرمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم13982230.0
9طراحی و روانسنجی پرسشنامه سلامت باروری در زنان نوبت کار: یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافیISIBMC Reproductive Health139917 2.17
10ارزیابی مشکلات سلامت باروری در زنان نوبت کار: یک مطالعه کیفی در ایرانISIJournal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction13994981.23
11وضعیت آموزش بهداشت حرفه ای در دانشکده های پزشکی کشور، سال 1377 iranmedexمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1378 1-4
12بررسی میزان آگاهی و مواجهه پزشکان عمومی شهرستان بابل در رابطه با بهداشت حرفه ای، 1378 index copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1380 3-2
13امکان سنجی پایش های بیولوژیکی به منظور بررسی میزان مواجهه آبکاران باکروم شش ظرفیتی مجله دانشکده بهداشت وانسیتو تحقیقات بهداشتی 1386 3
14ارزیابی مقایسه ای عملکرد نمونه بردارهای ذرات کل وقابل تنفس در سنجش تراکم میست کروم شش ظرفیتی مجله دانشکده بهداشت انسیتو تحقیقات بهداشتی 1386 1
15بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی بعنوان یک سرطانزای شغلی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1387 2
16مطالعه عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم 6 ظرفیتی در هوا فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1387 1
17مطالعه های تعادل و سینتیک جذب زیستی کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از دانه های پلیمر زانتان B82Chemical Abstractشیمی و مهندسی شیمی ایران 1390 2-30
18removal of airborne hexavalent chromium mist using chitosan gel beads as a new control approach
19Removal of airborne hexavalent chromium using alginate as a biosorbentISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 8-2

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه تاریخ شروع کنگره تاریخ خاتمه کنگره
1حذف ذرات معلق سرطانزا با استفاده از پلیمرهای زیستیپنجمین کنگره بین المللی کشورهای آسیا و اقیانوسیه در پیشگیری از سرطاناستانبول-ترکیه 1389/01/141389/01/18
2بررسی همسویی پژوهشهای حوزه پزشکی با مروری بر مقالات بین المللی سومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکیدانشگاه علوم پزشکی بابل 1390/10/011390/10/01

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی مشکلات ناشی ازنوبت کاری در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی بابل378 11378دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
2بررسی میزان آگاهی و مواجهه کل پزشکان عمومی شهرستان بابل در رابطه با بهداشت حرفه ای در سال 781379دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
3بررسی شیوع سرطانهای سلولهای بازال (BCC) در پاتولوژیهای ارسالی از سال72-78 در بیمارستان یحیی نژاد بابل 1379دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
4بررسی رفتارهای باروری در پرستاران متاهل بیمارستان شهید بهشتی بابل سال801381دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
5بررسی نیازسنجی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در رابطه با بهداشت حرفه ای ( کار ) در سال 811381دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
6شیوع اختلالات ناشی از گرما در کشاورزان منطقه سرخرود تابستان 871389دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
7تعیین فراوانی آسیب های ناشی از سوزن و عوامل موثر بر آن در بهورزان شهرستان بابل در سال 13891390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
8بررسی استاندارد های ارائه دارو به بیمار در داروخانه های شهر بابل 1390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
9بررسی ریسک فاکتور های مرتبط با اختلالات اسکلتی - عضلانی در جراحان مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی با بل 13901390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
10بررسی میزان آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان در باره مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)1390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
11بررسی ضرورت دوره های آموزشی کار آموزی و کارورزی بهداشت از دید فارغ التحصیلان پزشکی 1390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
12ارزیابی ارگو نو میک وضعیت بدن و اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه گردن در دندانپزشکان عمومی 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
13تحلیل استنادی پایان نامه های دانشجویان پزشکی قبل و بعد از دسترسی یه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
14شیوع اضافه وزن و چاقی در کشاورزان مناطق روستا یی شهرستان بابل در سال 1392 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
15نشانگان بازنشستگی و حمایت اجتماعی درک شده در بازنشستگان شهرستان بابل در سال 13911392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
16تاثیر آموزش تلفیقی دوره کار آموزی بهداشت بر میزان آگاهی و مهارت دانشجویان پزشکی در زمینه مراقبت های بهداشتی اولیه 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان