ثریا  خفری

 فعالیت های پژوهشی

 

ثریا خفری

در دانشگاه علوم پزشکی بابل چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی بابل
علوم پزشکی بابل
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : ثریا خفری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Soraya Khafri پست الکترونیک : khafri@yahoo.com
تاریخ تولد : دانشکده/محل خدمت : پزشکی
رشته تخصصی : آمار زیستی گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی فراوانی،تشکیل بیوفیلم وحساسیت به اسید استرپتوکک موتانس و استرپتوکک سوبرینوس در بزاق کودکان پیش دبستانی با فعالیت پوسیدگی متفاوت همکار251388/04/091388/04/09
2بررسی شیوع و نمای بالینی ومتابولیک سندرم تخمدان پلی کیستیک دردختران 18-16 سال دبیرستانهای بابل در سال تحصیلی 89-88 همکار591388/06/031389/10/03
3بررسی میزان کسب عفونت کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آیت الله روحانی بابل همکار241388/09/031390/09/03
4ارتقاء کیفیت و کمیت تحقیقات بالینی گروه داخلی بیمارستان آیه روحانیمجری101388/09/171389/09/17
5ارتقاء کیفیت و کمیت تحقیقات بالینی گروه جراحی بیمارستان شهید بهشتیمجری101388/09/171389/09/17
6بررسی میزان شکست ایمونوپروفیلاکسی در کودکان متولد شده از مادران HBs Ag مثبت همکار121388/10/291389/10/29
7بررسی شیوع لکنت زبان در دانش آموزان شهر بابل همکار241388/12/111390/06/11
8طراحی و راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک بیماران بخش ارتوپدیمجری441388/12/181390/06/18
9طراحی و راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک بیماران بخش جراحی عمومی مجری181388/12/181390/06/18
10طراحی و راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک بیماران بخش ارولوژی مجری181388/12/181390/06/18
11بررسی کیفیت زندگی بیماران نابارور در مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا(س)بابل مجری161389/04/011390/08/01
12بررسی ارتباط BMI با پریودنتیت مزمن همکار141389/04/151389/08/15
13بررسی پذیرش و کیفیت تشخیصی رادیوگرافی بایت وینگ با فیلم نگهدار ولوپ مقوایی در کودکان 8-6ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار201389/04/291390/12/28
14بررسی میزان تراکم عروق خونی ( MVD ) در کیست دنتی ژروس ، تومور ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوماهمکار111389/04/291390/10/29
15ارزیابی اپی تلیوم مخاط دهان در افراد مبتلا به دیابت نوع 1و2 به روش سیتولوژی اکسفولیاتیوهمکار291389/04/291390/10/28
16معادلسازی و هنجاریابی پرسشنامه ی کیفیت زندگی سالمندان LEIPADهمکار301389/04/291391/10/29
17مقایسه سطح هموسیستئین خون در زنان باردار مبتلا به کندگی زود رس جفت نسبت به افراد با حاملگی طبیعیهمکار121389/06/301390/06/30
18بررسی فراوانی ویروس EBV در بافتهای بیماران مبتلا به بیماری هوچکین به روش ایمونوهیستوشیمی در شهرستان بابل.همکار51389/07/271389/12/27
19بررسی ارتباط لکنت دوران کودکی و گسستگی توانایی های زبانی در کودکان 4 تا 6 سال و 11 ماهه شهر بابلهمکار251389/08/111390/08/11
20اثر کاهش وزن بر پارامترهای اسپرممجری151389/08/251390/11/25
21طراحی نرم افزار کمک آموزشی هیرکانیاهمکار 1389/09/23
22بررسی میزان تشکیل جرم و عوامل مرتبط با ان در بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار81389/10/071390/06/07
23بررسی ارتباطPassive smoking و شاخص dmft ، ظرفیت تام آنتی اکسیدان و اسیداوریک بزاق در کودکان 6-4 سالههمکار981389/10/071397/11/16
24تاثیر دگزامتازون بر پاسخ دهی تخمدان در زنان نابارور با سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان سیکلهای IVF/ICSهمکار151389/11/261391/05/26
25ارزش پیشگوئی شدت پروتئینوری در پیامد بارداری بیماران پره اکلامپسیهمکار101389/11/261390/09/26
26بررسی نتایج IVF/ICSl در بیماران مبتلا به اندومتریوز وفاکتور لوله ای مراجعه کننده به مرکز نازایی و ناباروری حضرت فاطمه زهرا (س) بابل در سالهای 83 الی 88همکار101389/12/241390/10/24
27بررسی مقایسه ای هیستومورفومتریک عروق خونی و آرایش آنها در کیست فولیکولار، تومور ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوماهمکار141389/12/241391/04/24
28ارزش تشخیصی خون پلاسمای ناشتا درغربالگری دیابت دوران بارداریهمکار971389/12/241397/12/14
29تاثیر ترکیبات silicone oil و amorphous calcium phosphate caseine phosphopeptide بر تغییرات ریزسختی ناشی از مصرف قطره آهن در دندانهای شیریهمکار121389/12/241390/12/24
30بررسی فراوانی سابقه فامیلی در مردان و زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال های1388-1389همکار121389/12/241390/12/24
31ررسی فراوانی ضایعات پری رادیکولر با منشا پالپی در افراد دیابتیکهمکار931390/02/201397/10/25
32بررسی رادیوگرافیک تعداد کانال ریشه دندان کانین فک پایین همکار141390/02/201391/05/20
33ررسی ایمونو هیستو شیمیایی توزیع گیرنده‌های استروژن و پروژسترون در اپولیس فیشوراتومهمکار71390/02/201391/08/20
34بررسی تاثیر آموزش به کمک فیلم های آموزشی دندانپزشکی بر مهارت زبان انگلیسی تخصصی دانشجویان سال پنجم دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار61390/03/031390/09/03
35: تاثیرترکیب Silicone oil و پودر نانو هیدروکسی آپاتیت/کیتوزان در میزان تغییرات ریزسختی و ساختار سطحی دندان شیری ناشی از مصرف قطره آهنهمکار121390/03/031391/03/03
36اپیدمیولوژی ناباروری شهرستان بابلهمکار111390/04/141391/12/14
37تعیین فراوانی فلور باکتریال رکتوواژینال مادران باردار با درد زایمانی و ارتباط آن با کلونازسیون ارگانیزم های سطح بدن نوزادان ایشانهمکار161390/04/141391/08/14
38مقایسه اثر کرم عسل و کرکومین بر بهبود زخم اپیزیوتومی در زنان نخست زا) آزمون بالینی دو سوکور)همکار851390/04/141397/04/26
39بررسی تکامل دندانی در کودکان 7-15 ساله شهرستان بابل و ارتباط آن با شاخص توده بدنیهمکار291390/04/141391/05/14
40ارزیابی پارامترهای اسپرم در بیوپسی بیضه با یا بدون بی حسی موضعی با لیدوکائینهمکار121390/04/141391/04/14
41ارزیابی تراکم عروق خونی (MVD) در نئوپلاسم های بدخیم غده بزاقیهمکار311390/04/281391/10/28
42بررسی مقایسه تأثیر زنجبیل با نوافن و پلاسبو بر دیسمنوره اولیه (کارآزمایی بالینی دو سوکور)همکار911390/04/281398/04/16
43بررسی ارتباط خروپف با دیابت بارداری در خانمهای باردارهمکار271390/05/111392/08/11
44مقایسه موفقیت تکنیک بیحسی بلاک مستقیم عصب آلوئولار تحتانی در دانشجویان ورودی 85 و 86 دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار901390/05/111397/10/25
45ارزیابی تغییرات سیتومورفومتریک مخاط دهان افراد سیگاری و قلیانیهمکار151390/05/251391/11/25
46بررسی میزان و نوع آلودگی باکتریایی آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1390همکار901390/06/291397/12/18
47بررسی عوامل استرس¬زا در بین دانشجویان دندانپزشکی بابل در سال تحصیلی 90-89همکار881390/07/121397/10/25
48علل کاهش هوشیاری وحالت کوما در بیماران مراجعه کننده به به بیمارستانهای آموزشی، درمانی علوم پژشکی بابل در سال 89-1388همکار311390/08/101391/08/10
49تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی (مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکیهمکار121390/08/101391/08/10
50بررسی آزمایشگاهی اثر روشهای مختلف آماده سازی سطحی عاج کانال ریشه بر استحکام باند پستهای همرنگ دندانهمکار191390/08/101391/12/10
51مقایسه موفقیت حاملگی بدنبال انتقال جنین در روزهای دوم، سوم وبلاستوسیست در روش ICSIهمکار891390/08/101397/12/18
52بررسی تاثیر ماساژ دست و پا بر روی درد بعد از سزارین در بیمارستان های تابعه دانشگاههمکار101390/08/101391/06/10
53تاثیر خزیدن نوزاد روی سینه مادر بر تثبیت درجه حرارت نوزاد و میزان موفقیت در تغذیه انحصاری با شیر مادرهمکار161390/08/171393/04/15
54بررسی کیفیت پرشدگی کانال ریشه ووضعیت پری اپیکال دندانهای خلفی درکلیشه های پانورامیکهمکار121390/09/081392/07/08
55ارزیابی ارگونومیک وضعیت بدن (postures)و اختلالات اسکلتی-عضلانی در ناحیه گردن در دندانپزشکان عمومی.همکار201390/09/221391/08/22
56مقایسه ریزنشت اپیکالی چهار نوع سیلر مختلف در حضور رطوبت باقی مانده داخل کانالهمکار151390/10/201391/11/20
57بررسی ویزگیهای ادیولوژیک افراد مبتلا به بیماری اتواسکلروزیسمراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1390-91همکار201390/10/201392/06/20
58اثر محافظت پرتوی ملاتونین در جلوگیری از عارضه پنومونی تشعشعی در موش های سفید صحرایی(ویستار) تابش دیده با اشعه گاماهمکار171390/10/201391/11/20
59مقایسه رادیو اپاسیته ی سیلر های اندودنتیکهمکار231390/10/201391/04/20
60اثر محافظ پرتوئی ویتامین C با و بدون استفاده از دز تطبیقی بر روی لنفوسیت های انسانیهمکار281390/10/201392/04/20
61مقایسه ریز نشت باکتریال سیلرهای MTA Fillapex و Plus AH در حضور یا عدم حضور لایه اسمیرهمکار111390/10/201391/10/05
62تعیین اثرات توأم عصاره پدروس و پرتوهای گاما بر منحنی بقای سلولهای HeLaدر شرایط Invitroهمکار281390/10/201392/04/20
63بررسی اثر دارو درمانی بر روی سندرم متابولیک در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکار141390/11/111392/01/11
64مقایسه اثر قرص ضد بارداری یاسمین با سیپروترون کامپاند بر روی هیرسوتیسم و اندروژن ها در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکار141390/11/111392/01/11
65مقایسه نتایج درمانی دو روش pins and plaster و per-cutaneous pinning در تثبیت شکستگی دیستال رادیوسهمکار151390/11/111392/02/11
66بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان های شهرستان بابلهمکار61390/11/111391/05/11
67وضعیت موجود و تاثیر آموزش در ارتقاء کنترل درد در نوزادانهمکار111390/12/091391/11/09
68 بررسی مقایسه ای بیان مارکرهای سلولهای بنیادی سرطان کولورکتال CD166, CD44 با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک همکار191390/12/091391/07/09
69فراوانی ضایعات ناخنی دست در بیماران مبتلا به پسوریازیس پوستهمکار121390/12/091392/03/09
70بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان در بیماران مبتلا به پسوریازیس پوستهمکار121390/12/091392/03/09
71عوامل موثربرموفقیت تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در شمال ایرانهمکار61390/12/091391/06/09
72فراوانی انواع سکته های مغزی و ریسک فاکتورهای ان در بیماران زیر 45 سال بستری شده در بخش مغز و اعصاب بیمارستان آیت اله روحانی بابل در سال 90-89همکار61390/12/231391/06/23
73بررسی وضعیت برخی عوارض سکته های مغزی در بیماران، طی مدت بستری در بخش مغز و اعصاب و واحد مراقبت های ویژه بیمارستان روحانی بابل در سال های92-1391همکار241390/12/231392/12/23
74مقایسه اثر کلونیدین و گرانیسترون در پیشگیری از لرز و تهوع و استفراغ پس از عملهمکار121390/12/231391/12/23
75بررسی وضعیت اودیولوژیک و سایر ویژگی های بیماران مبتلا به وزوز گوش مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینیهمکار181390/12/231392/06/23
76ارزیابی بالینی وادیولوژیک بیماران مبتلا به دیابت نوع2 ارجاع داده شده به درمانگاه گوش وحلق وبینی بیمارستان ایت الله روحانی بابلهمکار161391/02/051392/06/05
77بررسی وتعیین میزان موفقیت وعوارض TUL (سنگ شکن درون اندامی از طریق حالب ) ، درازبین بردن سنگ حالب فوقانی در بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1390لغایت خرداد1392همکار801391/03/021397/10/04
78بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل در سال 1390همکار821391/03/161397/12/18
79بررسی علل اختلالات و گرفتگی صدا در مراجعین درمانگاه گوش، حلق وبینی بیمارستان آیت الله روحانی با روش غیر تهاجمی استروبوسکوپی طی سال 1389 و1390همکار 1391/03/16
80بررسی Staging بیماران عمل شده با کانسرمعده در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سالهای 1390-1385همکار821391/03/161397/12/18
81بررسی تاثیر زمان های مختلف نگهداری قالب بر ثبات ابعادی کست های حاصله از دو نوع آلژینات (ChromoGel وTropicalgin)همکار121391/04/271392/04/27
82مقایسه سطح جیوه مو در حالت سلامت و بیماری های پریودنتالهمکار781391/05/101397/10/25
83تاثیر تابش لیزر دیود بر استحکام فشاری آمالگام دندانیهمکار161391/05/101392/03/10
84بررسی اثرات دستگاه اکتیویتور در دختران اسکلتال کلاس II با اورجت افزایش یافته ، شش ماه پس از شروع دوره قاعدگیهمکار171391/05/241392/10/24
85ارزیابی روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده مقابله با استرس بارداریهمکار351391/05/241394/04/24
86اثر ژل کلرهگزیدین1% بر استحکام باند برشی دو نوع سیستم باندینگ سلف اچ به عاج دندانهای شیریهمکار781391/05/241397/10/25
87بررسی شیوع کانسر تیروئید در تیروئید های گردنی در مقایسه با تیروئید رترواسترنال در بیماران تیروئیدکتومی شده در بیمارستان شهید بهشتی بابل در دهه اخیرهمکار791391/05/241397/12/18
88بررسی خواص ضد استرپتوکوک موتانسی سیلانت رزینی حاوی کیتوزانهمکار161391/05/241392/05/24
89مقایسه فعالیت ضد میکروبی پروپولیس و آلوئه ورا بر باکتری Enterococcus feacalis(مطالعه In vitro)همکار171391/05/241392/05/24
90بررسی وضعیت سلامت دهان وکیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بالغین مبتلا به دیابت نوع II (بیمارستان ایت ا... روحانی بابل 92-91)همکار151391/06/071392/09/07
91بررسی آزمایشگاهی اثر casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate (CPP-ACP)بر رنگ پذیری مینای سفید شده بادو روش مختلفهمکار181391/06/211392/07/21
92مقایسه ی سلامت روانی و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی با گروه کنترلهمکار141391/07/041392/10/04
93بررسی آسیب های ناشی از تروما در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سالهای 90-1378همکار91391/07/181392/04/18
94بررسی رادیوگرافیک فراوانی مزیودنس در جمعیتی از7تا12ساله های شمال کشورهمکار131391/08/021392/07/02
95فراوانی عوامل مستعد کننده سندرم تخمدان پلی کیستیک در دانشجویان دختر دانشگاه های بابلهمکار101391/08/021392/06/02
96بررسی اثر آنتی باکتریال پوشش ذرات نقره روی براکتهای استیل ارتودنسیهمکار121391/10/051392/10/05
97اثر دوز کم سوکسینیل کولین بر فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عملهمکار151391/11/031393/02/03
98: بررسی مقایسه‌ای تعداد ماست سل ها در کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی و مخاط نرمال دهان با رنگ‌‌آمیزی تولوئیدین بلوهمکار181391/11/031393/03/03
99بررسی اثر درمانهای سطحی مختلف بر میزان استحکام باند ریزکششی دو نوع زیرساخت کامپوزیتی و سمان رزینی با سرامیکهای Vita Mark IIهمکار111391/11/031392/07/03
100مقایسه درمان های کمکی در میزان بقای بیماران با سرطان پستان همراه با متاستاز مغزیهمکار121391/11/031392/11/03
101مقایسه نتایج روش های مختلف درمان در بیماران مبتلا به سرطان مریهمکار121391/11/031392/11/03
102بررسی اثر BMI بر نتایج درمان (عود موضعی و متاستاز) دوردست در بیماران مبتلا به سرطان سینههمکار121391/11/031392/11/03
103بررسی فنوتایپ های لوسمی حاد لنفوبلاستیک بر اساس فلوسیتومتری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیر کلا در طی سال های 1389-1384همکار71391/12/011392/07/01
104بررسی انگیزه های انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار121391/12/151392/12/15
105 مقایسه اثر روشهای مختلف آماده سازی سطحی بر استحکام باند برشی کامپوزیت نانوفیلر تعمیرشدههمکار131391/12/151393/01/15
106بررسی اثر سه روش مختلف ترمیم بر میزان ریزنشت جینجیوالی کامپوزیت با پایه ی سایلوران در ترمیم های کلاس IIهمکار131391/12/151393/01/15
107بررسی مقایسه ای دقت تشخیصی لیزرفلورسنت و معاینه بصری در پوسیدگی های اکلوزالهمکار121391/12/151392/12/15
108بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان سالمندان شهر امیرکلا در سال 90-91همکار121391/12/151392/12/15
109ارزیابی کمی و کیفیت نگارش خلاصه مقالات ارائه شده در سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشورمجری121391/12/151392/12/15
110بررسی کیفیت زندگی پس از پیوند کلیه در بیماران کلیوی بیمارستان شهید بهشتی بابل از سال 87 تا91همکار121391/12/221392/06/22
111بررسی میزان همخوانی رادیوگرافی پانورامیک و CBCT در ارزیابی ارتفاع استخوان در مناطق بی دندانی فکیهمکار701392/01/271397/11/16
112:بررسی تغییرات ابعادی کست های حاصله از5 نوع الژینات پس از ضد عفونی شدن بااسپری دکونکس.همکار61392/01/271392/07/27
113بررسی میزان انطباق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به ضایعات پوستی-مخاطی مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی بابل از سال1382 تا 1391همکار71392/01/271392/08/27
114مقایسه آگونیست و آنتاگونیست GNRH بر نتایج IVF/ICSI در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک.همکار241392/01/271394/01/27
115بررسی فراوانی و نوع آسیب های گوش،حلق وبینی در بیماران ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی به درمانگاه های گوش،حلق و بینی بیمارستانهای دولتی شهرستان بابلهمکار121392/01/271393/01/27
116مقایسه شدت استرس اکسیداتیو در مایع سمینال و سرم بیماران نابارور با درجات مختلف واریکوسل (G1، G2 و G3)همکار641392/01/271397/05/16
117مقایسه فراوانی ژنژیویت و پریودنتیت در افراد β تالاسمی با افراد عادیهمکار121392/03/071393/03/07
118بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار121392/03/211393/03/21
119بررسی وضعیت اکسیدان/آنتی اکسیدان, هوموسیستئین و برخی تریس المنتها(Zn, Cu, Mn)در سالمندان دچار اختلال شناختی در مقایسه با گروه کنترلهمکار121392/03/211393/03/21
120بررسی رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخشهای تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار91392/03/211392/12/21
121مقایسه هیستولوژیکی و هیستومورفومتریکی دو ماده پیوندی ITB- MBA, Ceno bone در جراحی Open Sinus Liftهمکار131392/04/111393/05/11
122بررسی ارتباط ضخامت جدار کیسه صفرا قبل ازلاپاراسکوپیک کوله سیستکتومی با conversion rateهمکار291392/04/111394/09/11
123ویژگی های یک مدرس اثربخش و عوامل آموزشی موثر از دیدگاه مدرسین و دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نیمسال اول1393 -1392همکار121392/04/111393/04/11
124بررسی دقت CBCT در تشخیص پوسیدگی های دندانیهمکار131392/04/181393/05/18
125همخوانی سن کرونولوژیک و مورفولوژی مهره های گردنی در رادیوگرافی لترال سفالومتری در جمعیتی از ایرانهمکار121392/05/011393/05/01
126بررسی نظرات دانش آموختگان دندانپزشکی بابل در مورد سرپرستی پایان نامههمکار111392/05/151393/05/15
127میزان فراوانی اختلال خواب در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392همکار121392/05/291393/05/29
128بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و وزن گیری مادر در طول بارداری با نتایج پریناتالهمکار121392/05/291393/05/29
129بررسی اثر موسیقی علمی در آموزش بیوشیمیهمکار121392/05/291393/05/29
130اثر تادالافیل بر فشار خون شریان ریوی و عملکرد بطن راست در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیاهمکار671392/05/291397/12/18
131 بررسی مقایسه ای ایجاد نقص و شکستگی در فایل هایReciproc و M-two در کانال های با انحنای شدیدهمکار121392/06/121393/06/12
132بررسی اثر آماده‌سازی‌های سطحی مختلف بر میزان استحکام باند ریزکششی دو نوع زیر ساخت کامپوزیت قدیمی (Aged) با دو نوع سمان رزینیهمکار101392/06/121393/06/12
133بررسی سازگاری زیستی MTA ترکیب شده با تسریع کننده های مختلفهمکار101392/07/091393/05/09
134بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص اثرات بالقوه سیستم یادگیری به کمک همتایانهمکار121392/07/091393/07/09
135بررسی وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی وابسته به آن در بیماران β تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکزتالاسمی امیرکلا (1392)همکار91392/07/091393/04/09
136بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت گلاس آینومر فلو یونوسیلهمکار161392/07/091393/11/14
137بررسی میزان رضایت بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392مجری51392/07/091393/01/09
138مقایسه فراوانی ریسک فاکتورهای سکته مغزی و قلبی در بیماران 45- 15سال در بیمارستان های دولتی بابل در سال 91-85همکار51392/07/091393/01/09
139بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای دندانهای شیری درمان شده با غلظتها و وزن های ملکولی مختلف کیتوزان.همکار91392/07/231393/04/23
140بررسی مقایسه ای اثر دستگاه های لایت کیور LED و QTH بر میزان سختی سطحی کامپومر رنگیtwinky star و کامپوزیت هیبریدهمکار151392/07/231393/11/14
141مقایسه تغییرات اندازه کلیه پیوندی و میزان بروز باکتریوری و عفونت مجاری ادراری در وضعیت های زمانی مختلف از نقطه خروج کاتتر ادراریهمکار201392/07/231394/03/23
142بررسی صدمات چشمی همراه با شکستگی های بخش میانی صورت در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی بابل بین سالهای 1391-1381همکار131392/08/211393/09/21
143بررسی دموگرافیک وخصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مولتیپل مایلومای مراجعه کننده وبه بیمارستان آیت الله روحانی بابل از سال 1388-1391همکار121392/09/051399/03/08
144اثر روشنایی محیط، بر روی ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای تابعه شهرستان بابلهمکار181392/09/051394/03/05
145مقایسه تاثیر مداخلات طبی و روانی بر اختلالات روانپزشکی زنان بعد از سقط جنینهمکار641392/09/051397/12/14
146اثر مکیدن غیر مغذی بر روی درصداشباع اکسیژن نوزاد تحت درمان با فشار مثبت مداوم راه هوایی از طریق بینیهمکار181392/09/191394/03/19
147بررسی فراوانی بی اختیاری ادراری به تفکیک نوع آن در مراجعه کنندگان به درمانگاه زنان بیمارستان آیت ا.. روحانی در سال92همکار131392/11/011393/12/01
148مقایسه توانایی نظریه ذهن در دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی با شنوایی هنجار و مبتلا به کم شنوایی حسی- عصبیهمکار81392/11/011393/07/01
149نتیجه ی درمان آمبلوپیا به روش patching در کودکان زیر9 سال در دو دهه ی اخیرهمکار261392/11/011395/01/01
150ارتباط عوامل چهارده گانه روانشناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار361392/11/151395/11/15
151 مقایسه پذیرش روش های کنترل رفتاری بر روی صندلی دندانپزشکی با بیهوشی عمومی توسط والدین کودکان غیرهمکار 3 تا 5 سالههمکار121392/12/131393/12/13
152ارزیابی اثر آربوتین بر فاکتورهای بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی در سرم و بافت های رت سالمهمکار481392/12/201397/12/27
153بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشگاه علوم پزشکی بابل در ارتباط با حوادث حین درمان اندودنتیک در سال تحصیلی 1393- 1392همکار71392/12/201393/07/20
154مقایسه بروز بیش فعالی در سنین پیش‌دبستانی با سابقه بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادانهمکار181392/12/201394/06/20
155بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با برخی مارکرهای التهابی و تریس المنتها در خانمهای مبتلا به سرطان پستان درمان شدههمکار181392/12/201394/06/20
156تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان ترم 3 پرستاری سال 1392همکار141393/01/261394/03/26
157بررسی اختلالات روانی در کودکان با اختلالات بیش فعالی . نقص توجه در شهر بابلهمکار181393/01/261394/07/26
158بررسی کلینیکی میزان شکست درمان های دندانپزشکی اطفال تحت بیهوشی عمومیهمکار551393/02/091397/08/22
159مقایسه میزان بارداری در پروتکل های (اگزژن)) Artificial و Stimulation(تحریک تخمکگذاری) با پروتکل Natural (طبیعی) در زنان کاندید دریافت بلاستوسیست بعداز انجماد جنینهمکار151393/02/301394/05/30
160استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس؛ یک مرور سیستماتیکهمکار61393/05/141393/11/14
161ارزیابی دقت دو آپکس یاب الکترونیکی ( ROOT ZX & RAYPEX 6 ) در تعیین طول کارکرد کانال در درمان مجدد کانال ریشههمکار121393/05/281394/05/28
162آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان باردار از سلامت دهان و همبستگی آن با شرایط بالینی (بابل 1393)همکار101393/07/081394/05/08
163 بررسی فراوانی رنگ دندان سانترال بالا با دو نوع نمونه رنگ در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار121393/07/081394/07/08
164بررسی پیامد بالینی بیماران پس از جراحی همرمان پیوند عروق کرونر و ترمیم میترال در بیمارستان آیت الله روحانی از سال89 تا پایان 92همکار201393/07/081395/03/08
165بررسی وضعیت سلامت دندانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در کودکان پیش دبستانی شهر بابل در سال 1393همکار551393/07/081398/02/03
166بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه گزنه بر سطح گلوکز و آنزیم AMPK در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکار391393/08/271396/12/08
167بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های مختلف بالینی در بیماران بیمارستان آیت اله روحانی شهر بابل (92-93)همکار121393/09/251394/09/25
168مقایسه هیستولوژیک، هیستومورفومتریک و رادیولوژیک دو مجموعه Cenobone/cenomembrane و Bio-oss/Biogide در بازسازی افقی ریج آلوئولار: یک مطالعه مقدماتی.همکار491393/10/231397/11/30
169مقایسه ونلافاکسین آهسته رهش وسریع رهش در درمان بیماران دچار اختلال اضطرابی منتشرهمکار201393/10/231395/06/23
170مقایسه اثر چند نوع دهانشویه ی کلرهگزیدین بر ثبات رنگ کامپوزیت های میکروهیبرید و نانوکامپوزیتهمکار151393/11/281395/02/28
171مقایسه اثر مواد رمینرالیزه کننده مختلف بر ریز سختی مینا به دنبال درمان ریز سابیهمکار131393/11/281394/12/28
172بررسی شاخص های آنتروپومتری در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدیتحت بالینیهمکار481393/12/191397/12/14
173بررسی مولکولی اینتگرون های کلاس I,II,III و ارتباط آن با مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویه های اسینتو باکتر جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان روحانی بابل (1393)همکار61393/12/191394/12/28
174مقایسه آزمایشگاهی فعالیت ضد قارچی BioPure MTAD و عصاره اسطوخودوس با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکانسهمکار71393/12/191394/07/19
175تاثیر تجویز عصاره آبی فلوس بر میزان سقط، ناهنجاری زایی ظاهری و برخی شاخص های سرمی انتخابی در رت باردارهمکار141393/12/191395/02/19
176تعیین میزان بقا و مرحله بندی بیماران مولتیپل مایلومای مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابل طی سال های 1394-1388همکار121394/01/251395/01/25
177 مقایسه اثر نوشیدنی های انرژی زا بر ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت رزینهمکار131394/01/251395/02/25
178مقایسه فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به ضایعات سرطانی و غیر سرطانی مری.همکار91394/01/251394/10/25
179: بررسی اثر زمان های مختلف تهیه کست برتغییرات ابعادی دونوع ماده قالب گیری سیلیکونیهمکار131394/02/221395/03/22
180تأثیر صدای زنده مادر بر عوامل فیزیولوژیک نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکار181394/02/221395/08/22
181مقایسه وضعیت شنوایی در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالمهمکار61394/03/051394/09/05
182همراهی پلی مورفیسمژنTLR-4و سنجش TNF-αدر بیماران مبتلا به پپتیک اولسر همراه هلیکوباکتر پیلوری مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی در بابلهمکار181394/03/051395/09/05
183بررسی نتایج درمان کانسرواتیو شکستگی استابولوم در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی بابل در طی سال های 1393-1384همکار241394/03/051396/03/05
184ارزشیابی برنامه های آموزشی در چند گروه آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل از دیدگاه دانشجویان بر اساس الگوی ارزشیابی CIPPهمکار61394/03/051394/09/05
185مقایسه کیفیت زندگی نوجوانان سالم و مبتلا به تالاسمی ماژورهمکار81394/03/051394/11/05
186ارتباط بین پارامترهای اسپرم با الگوهای مختلف Host ومیزان فراگمانتاسیون DNA با استفاده از کیت های هالواسپرمهمکار151394/03/051395/06/05
187بررسی وضعیت سلامت پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار121394/03/191395/03/19
188مقایسه انقباض پلیمریزاسیون دو نوع اکریل مختلف پست در محیطهای خشک و مرطوب در زمانهای مختلفبا2روش اندازه گیریهمکار91394/03/191394/12/19
189بررسی مقایسه‌ای سختی سطحی چند نوع گلاس آینومر تقویت شده با رزین و یک نوع کامپومرهمکار41394/04/021394/08/19
190همراهی پلی مورفیسم ژن TLR-2 و سنجش IL-1β در بیماران مبتلا به پپتیک اولسر همراه با هلیکوباکتر پیلوری در شهر بابلهمکار181394/04/161395/10/16
191ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک در نوزادان متولد شده از موش سفید صحرایی ناشی از دریافت عصاره آبی پولپ میوه فلوس در دوران بارداریهمکار161394/04/161395/08/16
192تعیین پلی مورفیسم cagAو IL-1βوتغییرات آللیک VacAدر نمونه ی بیوپسی بیماران هلیکوباکترپیلوری و ارتباط آنها با سرطان معدههمکار101394/04/301395/03/10
193تأثیر مراقبت مادرانه آغوشی (کانگورویی) بر سلامت روان مادران دارای نوزاد نارسهمکار181394/04/301395/10/30
194تاثیرشربت قرصعنه بر دیسمنوره اولیه، کارآزمائی بالینی با گروه کنترلهمکار451394/04/301399/02/03
195بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و ارتباط آن با خودکارامدی و مشخصات فردی- اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار311394/04/301396/12/15
196بررسی تاثیر سه منبع نوری بر توانایی تطابق رنگ بصری در نمونه های vita classicهمکار181394/04/301395/10/30
197تعیین فراوانی انواع گروههای خونی سیستم ABO/Rh در بین بیماران دیابت تیپ دوهمکار371394/04/301397/05/16
198تأثیر برنامه آشناسازی مادران دارای نوزاد بستری، با محیط NICU برسطح اضطراب آنهاهمکار181394/04/301395/10/30
199بررسی اثرغلظت ها و زمان های مختلف اچ با اسید هیدروفلوئوریک براستحکام باند ریزبرشی سرامیک های فلدسپاتیک و لیتیوم دی سیلیکات CAD/CAMهمکار131394/05/131395/06/13
200مقایسه میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی از اقدامات درمانی اورژانس های پزشکیهمکار121394/05/131395/05/13
201تاثیر کپسول کاسر (زنجبیل، زنیان و فلفل) بر کاهش شدت نفخ عملکردیهمکار451394/05/271399/02/17
202بررسی حضور ژن بتالاکتاماز در سویه های انتروباکتر جدا شده از بیمارستان های بابل و ارتباط آن با مقاومت های آنتی بیوتیکیهمکار91394/05/271395/02/27
203بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر وضعیت استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع2همکار121394/05/271395/05/27
204تاثیر مقادیر کم بوپیواکائین و فنتانیل دربی حسی نخاعی بر میزان سطح بلوک حسی وحرکتی در بیماران سالمندهمکار121394/07/071395/07/07
205بررسی اثرغلظت ها و زمان های مختلف اچ با اسید هیدروفلوئوریک برخشونت سطحی سرامیک های فلدسپاتیک و لیتیوم دی سیلیکات CAD/CAMهمکار131394/07/071395/08/07
206مقایسه سختی سطحی رنگ های مختلف کامپومرTwinky star سخت شده با دستگاه QTH وLEDهمکار111394/07/071395/06/07
207بررسی اثر نسبت های مختلف پودر به مایع بر ریز نشت ترمیم های گلاس اینومر تقویت شده با رزینهمکار151394/07/071395/10/04
208اثر نوردرمانی UVB با طول موج باریک برسطح سرمی فولاتهمکار241394/07/211396/07/21
209بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی بابل(1394)در قالب گرانت پژوهشی سال 1393همکار121394/07/211395/07/21
210بررسی میزان بیان ژن های babA وsabA در هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به زخم معده ، زخم دوازدهه وسرطان معده.همکار91394/07/211395/04/21
211بررسی مولکولی کاست های ژنی اینتگرون های کلاس یک و دو وسه و ارتباط آن ها با مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویه های آسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان روحانی بابل در سال 95-1394همکار61394/07/291395/01/29
212بررسی وضعیت پریودنتال در دیستال مولر دوم فک پایین پس از جراحی مولر سوم نهفته مجاورهمکار131394/08/051395/09/05
213بررسی اثر فتودینامیک‌ تراپی در درمان پریودنتیت متوسط تا شدیدهمکار111394/08/051395/07/05
214بررسی کلینیکی دهانشویه کلرهگزیدین وی وان در ژنژیویت مرتبط با پلاک دندانیهمکار181394/08/051396/02/05
215بررسی میزان نیکل و کروم موی سر افراد تحت درمان ارتودنسی ثابتهمکار261394/08/051396/10/05
216مقایسه اثر کلونیدین و ترامادول خوراکی در پیشگیری از لرز بعد از عمل در جراحی های پایین شکم در بیهوشی اسپاینالهمکار121394/08/051395/08/05
217مقایسه اثر پیش درمانی دگزامتازون و ایبوپروفن در میزان درد پس از درمان ریشههمکار121394/08/051395/08/05
218مقایسه اثر نورتریپتیلین و دولوکسیتین در نوروپاتی دیابت تیپ IIهمکار161394/08/191395/12/19
219بررسی فراوانی گروه های خونی ABO/Rh در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکاردهمکار381394/08/191397/10/04
220مقایسه عوارض و عود دو تکنیک لیختن اشتاین و باسینی در ترمیم هرنی اینگوئینالهمکار161394/08/191395/12/19
221نتایج ازوفاژکتومی ترانس هیاتال با آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستریک در بیماران مبتلا به کانسر مری مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالهای 94-1384همکار351394/09/031397/08/01
222اثر تک دوز دگزامتازون در کاهش درد و تهوع و استفراع پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکار201394/09/031396/05/03
223مقایسه اثر مت فورمین و رازیانه در تغییر شاخصهای آنتروپومتریک و تستهای آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکار381394/09/031397/10/18
224بررسی فراوانی استفاده از پیچ و راد در تنگی کانال نخاعی کمری، هرنی دیسک های کمری در بیماران الکتیو مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهید‌بهشتی و آیت‌اله‌روحانی بابل طی سال‌های 1393-1392همکار161394/09/031396/01/03
225ارزیابی بیماران دچار پارگی مری از لحاظ عوامل بالینی، نوع درمان و عوارض آن در بیمارستان‌های تابعه شهرستان بابل در طی سال های 1394-1381همکار191394/09/171396/04/17
226ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های نوزاد پره ترم حین حمام کردنهمکار181394/09/171396/03/17
227بررسی ارتباط میزان کلسیم,منیزیم و آهن بیماران دیابتی مبتلا به پریودنتیت مزمنمجری چهارم371394/09/171397/10/25
228مقایسه تغییرات همودینامیک و عمق بیهوشی در انفوزیون پروپوفول با ایزوفلوران استنشاقی در بیماران عمل جراحی کاتاراکتهمکار121394/09/171395/09/17
229بررسی ملکولی کاست های ژنی اینتگرون کلاس 1 و ارتباط آن با مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویه های E.coli جدا شده ازبیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... روحانی بابل (1394)همکار61394/09/171395/03/17
230اثر غلظت های متفاوت نانوذرات اکسید روی بر استحکام باند ریز برشی و ریزنشت کامپوزیت های فلو با مینای دندانهمکار121394/10/011395/10/01
231ارزیابی درگیری مفصل کریکوآریتنوئید در بیماران ارتریت روماتوئید نسبت به افراد غیر RA به روش اندوسکوپی سختهمکار351394/10/011398/06/07
232بررسی تحرک،زیست پذیری و مورفولوژی اسپرم استخراج شده از بافت بیضه با افزودن تئوفیلین قبل از انجمادهمکار371394/11/051397/12/14
233فراوانی عوارض توتال گاسترکتومی در بیماران مبتلا به کانسرمعده در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال‌های 1394-1381همکار121394/11/051395/11/05
234بررسی پیامد اعمال جراحی تیروئید با و بدون درنهمکار251394/11/051396/12/22
235مقایسه اثر کتامین و اندانسترون با لیدوکائین درکاهش درد حین تزریق پروپوفولهمکار181394/11/051396/05/05
236تاثیر افزودن پودر سفتی زوکسیم به پماد کلوتریمازول در درمان عفونت های قارچی گوش میانیهمکار341394/11/051397/08/22
237مقایسه میزان رنگ پذیری سه نوع رزین کامپوزیت در زمان های مختلف طی 24 ساعت اول پس از سخت شدن.همکار121394/11/061395/11/06
238مقایسه ی استحکام باند برشی گلاس آینومر تقویت شده و رزین کامپوزیت با دو نوع سیستم باندینگ به Calcium Enriched Mixtureهمکار261394/11/061396/12/29
239بررسی اثر درمانی Total Contact Casting در زخم پای دیابتی در بیمارستان شهید‌بهشتی بابل طی سال‌های 1394-1393همکار351394/11/201397/10/04
240بررسی میزان توافق اساتید طب سنتی ایرانی در تعیین مزاج جوانان سالم 30-18 سالهمکار61394/11/201395/05/20
241مقایسه اثر اتوموکستین و متیل فنیدیت درکودکان مبتلا به بیماری بیش فعالی –عدم تمرکز مراجعه کنده به مراکز سرپاییهمکار251394/12/041396/12/29
242بررسی میزان آگاهی ونگرش دندانپزشکان عمومی شهربابل درموردسرطان دهان وعوارض درمان آنهمکار31394/12/041395/03/11
243بررسی شیوع ترومای مزمن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی بابل از 1396-1395همکار341394/12/041397/10/04
244بررسی ارتباط بیماری پریودنتال و بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)همکار61394/12/041395/06/04
245بررسی اثر پیشگیرانه تزریق موضعی Ketorolac و Piroxicam بربی دردی بعد از جرحی مولر سومهمکار91394/12/181395/09/18
246ارزیابی ملاک انتخاب سیستم ایمپلنت در دندانپزشکان شهرستان های بابل و گرگانهمکار61394/12/181395/06/18
247بررسی اپیدمیولوژیک بیماران زیر 50 سال مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان های ایت ا... روحانی و شهید بهشتی بابل از شهریور سال 1388تا اسفند 1395همکار251394/12/181397/01/18
248بررسی همراهی کاهش تراکم استخوان و بیماری پریودنتالهمکار91394/12/181395/09/18
249اپیدمیولوژی و عوامل مرتبط با هایپومینرالیزاسیون مولر انسیزور در کودکان 7-9 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار181394/12/181396/06/18
250بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های مرتبط با آنها در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پرسنل بیمارستان روحانی شهرستان بابل(95-1394)همکار61395/01/241395/07/24
251بررسی یافته های تصادفی مخاطی سینوس ماگزیلاری درتوموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطیهمکار261395/01/241397/03/21
252فراوانی سویه های کلستریدیوم دیفیسیل تولید کننده توکسین در بیماران اسهالی بیمارستان های بابل با دو روش کشت توکسیژنیک و PCR در سال 1394-1395همکار341395/01/241397/11/16
253تاثیر محیط کشت روی حاصل از رشد سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف در ترمیم تاندون آشیل آسیب دیده در موش صحراییهمکار161395/02/141396/06/14
254بررسی سطح سرمی تروپونین I در شدت های مختلف سکته های مغزی ایسکمیکهمکار341395/02/141397/12/14
255بررسی ارتباط میزان لیپیدها، پروتئین ها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق با شاخصهای سلامت دهان و دندان در بیماران مبتلا به دیابت نوع یکهمکار221395/02/141396/12/15
256مقایسه هوش هیجانی در زنان 40-20 ساله با و بدون اختلال افسردگی اساسیهمکار121395/02/141396/02/14
257مطالعه پارامترهای اسپرم , میزان باروری و تغییرات بافتی گنادها در نسل دوم از مادران هایپوتیروئیدی در موش صحراییهمکار191395/02/141396/09/14
258تعیین فراوانی الیگو اسپرمی و آزو اسپرمی در مردان نابارور و همراهی آن با برخی عوامل خطر سازهمکار191395/02/141396/09/14
259ارتباط هورمون تیروتروپین (TSH) با پارامترهای انتروپومتریک و لیپید پروفایل ، در بیماران دیابتیک تیپ II یوتایروییدهمکار121395/02/141396/02/14
260بررسی ریسک فاکتورها در نتایج اعمال جراحی تعویض کامل مفصل زانو و مفصل هیپ در بیماران جراحی شده در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار311395/02/281397/10/04
261بررسی ارتباط پاسخHBs Ab و بیانTLR 2,3,4 با فصل تولد کودکان 5-3 سالههمکار181395/03/111396/09/11
262مقایسه سطح سرمی کاتلیسیدین MBL، LL37 و فیکولین-M در بیماران مبتلا به گاستریت H.pylori مثبت و منفیهمکار151395/03/111396/06/11
263بررسی فراوانی ژن های مسئول ESBL(SHV،TEM ، CTX-M)در بین سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری دربیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابلهمکار61395/03/111395/09/11
264بررسی فراوانی ESBL و MBL در نمونه های اسنیتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان بابل در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ همکار61395/03/111395/09/11
265بررسی تاثیر اپی ژنتیک داروی دیسولفیرام بردمتیلاسیون پروموتور ژنRASSF1A در رده سلول سرطانی پستان همکار171395/03/221396/08/22
266بررسی دقت تشخیصی TIRADS) Thyroid Imaging Reporting and Data System) در تشخیص بدخیمی ندول های تیروئید همکار301395/03/251397/09/25
267ارتباط سازگاری و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مجری سوم331395/03/251397/12/14
268بررسی همراهی رادیوگرافی پانورامیک و علائم کلینیکال حین و پس از جراحی دندان مولر سوم در تشخیص درگیری عصب آلوئولر تحتانی مجری سوم311395/03/291397/10/25
269بررسی تنوعات آناتومیک عروقی عصبی در ناحیه قدام فک بالا در تصاویر cbct همکار131395/03/291396/04/29
270بررسی تغییرات NT-proBNP در بیماران با نارسایی احتقانی قلب تشدید شده قبل و بعد از درمان بر اساس BMI در شهر بابل همکار121395/04/081396/04/08
271فراوانی و عوامل خطر کولیک شیرخوارگی در شیر مادر خواران متولد شده در بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال1395 همکار151395/04/081399/03/05
272مقایسه الکتروکوتر و سوچور لیگایشن لنفاتیک عروق ایلیاک در تجمع مایع اطراف کلیه ی پیوندی همکار281395/04/081397/08/08
273بررسی همزمان پروتئین‌های‌(C-reactive (CRP:C-reactive protein سرم‌ و آنتی‌ژن کارسینوامبریونیک (CEA:Carcinoembryonic antigen) قبل از عمل جراحی به عنوان یک فاکتور پیش‌آگهی‌دهنده در بیماران با سرطان کارسینوم سلول پوششی مری (ESCC) Esophageal Squamous Cell Carcinoma همکار271395/04/221397/07/22
274بررسی همراهی سطح سرمی MicroRNA 140 با سرطان پستان در مراحل اولیه بیماری همکار241395/04/221397/04/22
275بررسی فراوانی ژن های مقاومت به آمینو گلیکوزیدها (aacC1،aphA6،aadA1) در بین سویه های اسینتو باکتر بومانی مقاوم به چند دارو جدا شده از بیماران بستری در بیمارستانهای شهرستان بابل همکار121395/04/221396/04/22
276((مقایسه فراوانی سکته های مغزی و عوامل خطر آن در بیماران شهری و روستایی شهرستان بابل در سال ١٣٩٥)) همکار151395/05/051396/08/05
277نام فارسی: بررسی فراوانی آلودگی محیطی بخش های مختلف بیمارستان آیت الله روحانی شهر بابل به باکتری کلستریدیوم دیفیسیل در سال 1395 همکار61395/05/051395/11/05
278بررسی مقایسه ای ضخامت عاج باقیمانده در ناحیه کرونالی پس از آماده سازی کانال بـا فایـل هـای روتاری و دستی در پره مولر اول دو ریشه ماگزیلا با استفاده از CBCT همکار161395/05/191396/09/19
279بررسی زمان رویش اولین دندان شیری و نقش عوامل مرتبط با آن(بابل 1394-95) همکار211395/05/191397/03/01
280همراهی سابقه سرطان پستان در خانواده درجه یک و دو بیماران مبتلا به سرطان پروستاتهمکار251395/07/131397/08/22
281بررسی کلینیکی و رادیوگرافیک تأثیر ذرات کیتوزان در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتالهمکار271395/07/131397/10/04
282بررسی نوع آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک و میزان مصرف آن در بیماران الکتیو ارتوپدی، جراحی شده بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1394همکار121395/07/131396/07/13
283ارتباط بین دیامتر، سطح و حجم دهلیز چپ با بیماری دیابت تیپ IIهمکار201395/07/131397/03/13
284بررسی تاثیر رنگ و ضخامت سرامیک های مختلف CAD/CAM بر شدت نور عبوری دستگاه لایت کیور و ریزسختی سمان رزینی نوریهمکار201395/07/131397/03/29
285بررسی اختلالات همراه در کودکان 14ـ 6 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه در کلینیک روانپزشکی شهرستان بابل در سال 94-95همکار121395/07/131396/07/13
286مقایسه اثر ضد قارچی اسانس آویشن و پونه با نیستاتین علیه گونه های کاندیدا آلبیکانس استاندارد و بومی دهانهمکار121395/07/131396/07/13
287بررسی همراهی بتا تالاسمی مینور با اختلال عملکرد توبولی کلیههمکار241395/07/131397/07/13
288اثربخشی اندانسترون در پیشگیری از افت فشار خون پس از انجام بی‌حسی نخاعی در بیماران سزارین الکتیوهمکار281395/07/131397/11/13
289بررسی همراهی پسوریازیس با بیماری عروق کرونر(CAD)همکار201395/07/131397/03/13
290بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماری پارکینسون و همراهی آن با شدت بیماریهمکار261395/07/131397/09/06
291بررسی اثر عصاره های مختلف هسته انگور سیاه بر باکتری های استرپتوکوک موتانس و سوبرسینوسهمکار191395/07/271397/02/27
292بررسی اثر عصاره های مختلف هسته انگور سیاه بر باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و کازئیهمکار181395/07/271397/01/28
293استرس حاد در مصدومین ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل در طی سال های 1395همکار191395/07/271397/02/27
294بررسی همراهی استرس مادر و خلق و خوی کودک با پوسیدگی زودهنگام دندان کودکانهمکار181395/07/271397/01/27
295ارزش تشخیصی سونوگرافی FAST در تشخیص مایع آزاد شکمی نسبت به اولترا سونوگرافی کامل در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1395همکار151395/07/271396/10/27
296فراوانی اختلالات بلع در بیماران دچار سکته مغزی بستری شده در بیمارستان آیت االله روحانی شهرستان بابل در سال های 1393 و 1394همکار251395/07/271398/09/11
297بررسی تاثیر افزودن سدیم فلوراید به ادهزیو نسل پنجم بر دوام باند ریزکششی همکار201395/07/271397/03/29
298تاثیر استفاده از پلاسمای غنی از فاکتور رشد (PRGF) در درمان ضایعات داخل استخوانی سه دیواره پریودنتالهمکار241395/07/271397/07/17
299ارزیابی تنوعات آناتومیکی کمپلکس استئومئاتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی ( CBCT ) در جمعیتی از شمال کشور ایران.همکار91395/07/271396/04/27
300ارزیابی سلامت پریودنتال در مراجعه کنندگان به بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل که داروی آتورواستاتین مصرف میکنند در سال ۹۶-۱۳۹۵همکار241395/07/271397/07/17
301اثر نوردرمانی UVB با طول موج باریک برسطح سرمی هموسیستیینهمکار181395/07/271397/01/27
302فراوانی عفونت محل پورت به دنبال کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی و ارتباط آن با BMI در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالهای 1394-1391همکار241395/07/271397/07/27
303فراوانی عفونت ادراری علامتدار بعد از بیوپسی ترانس رکتال پروستات بین سالهای 89-94در شهرستان بابلهمکار271395/08/041397/11/16
304بررسی عمکلرد دیاستولی بطن چپ قلب قبل و بعد از Percutaneous Coronary Interventionهمکار201395/08/041397/04/04
305بررسی پیامد های داخل بیمارستانی بیماران تحت درمان با PCI اورژانسی در بیمارستان آیت ا.. روحانی شهرستان بابلهمکار241395/08/041397/08/04
306مطالعه مولکولی سویه های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از نمونه های بدست آمده ازبخشهای مختلف بیمارستان روحانی در سال 95-94همکار271395/08/111397/11/16
307ارتباط کیفیت خواب سه ماهه سوم بارداری با نشانه های روانی پس از زایمان در زنان نخست زاهمکار261395/08/111398/04/21
308اثر ماساژ شکمی بر تحمل تغذیه ای نوزادان بسیار کم وزنهمکار121395/08/181399/03/05
309اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت مجازی بر استرس والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکار191395/08/181397/03/18
310مقایسه تاثیر عصاره هیدرو الکلی سنبل الطیب هندی (Nardostachys jatamansi DC.) با دومپریدون® بر علائم بالینی بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی/ سندرم زجر بعد از غذا.همکار201395/08/251397/04/25
311مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه سدر و هیپوکلریت سدیم بر باکتری انتروکوکوس فکالیسهمکار121395/08/251396/08/25
312مقایسه یافته های سونوگرافی و ماموگرافی توده های پستان با یافته های پاتولوژیک core-needle biopsyهمکار121395/08/251396/08/25
313بررسی همراهی بیماری پریودنتیت مزمن با غلظت گلوتاتیون، اسید اوریک ، نیتریت و نیترات در بزاقمجری چهارم121395/08/251396/08/25
314ارزیابی هیستوپاتولوژیک کیسه صفرا در بیماران تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال های 1394-1388همکار161395/09/021397/01/02
315بررسی رشد گفتار و زبان در کودکان 0 تا 6 سال حاصل از شیوه های باروری کمکی در مرکز درمانی ناباروری فاطمه الزهرا تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار241395/09/021398/07/06
316بررسی کیفیت زندگی و سلامت روان در خانم های مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در سال96-1395همکار241395/09/021397/09/02
317بررسی دقت تشخیصی MR ماموگرافی در مقایسه با ماموگرافی همراه با اولتراسوند در بیماران باریسک متوسط وبالای سرطان پستانهمکار181395/09/161397/03/16
318مقایسه استحکام باند برشی گلاس اینومر تقویت شده با رزین و رزین کامپوزیت به Mineral Trioxide Aggregate و BioCeramic Root Repair Materialهمکار111395/09/231396/08/23
319فراوانی موقعیت های دندان های کانین دائمی نهفته ماگزیلا در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) در جمعیتی از شمال کشور ایران .همکار51395/10/071396/03/07
320 بررسی تاثیر روش های مختلف تجویز فلوراید بر خشونت سطحی سیم های ارتودنسی Rhodium coated NiTiهمکار281395/10/071398/02/07
321بررسی تاثیر چای سبز و سیاه بر ریزسختی و پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینای دندان های شیریهمکار221395/10/071397/08/22
322کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان ایت اله روحانیهمکار181395/10/071397/04/07
323فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران صرعی بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان روحانی در سال 95همکار181395/10/071397/04/07
324: بررسی تنوعات آناتومیکی سپتاهای سینوس ماگزیلا با استفاده از تصاویر CBCTهمکار131395/10/071396/11/07
325شیوع اختلالات خلقی در مادران کودکان 6-14 سال مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی شهرستان بابل در سال 95-93همکار121395/10/141396/10/14
326میزان و علل مرگ و میر نوزادان شهرستان بابل در طی سالهای94 - 93همکار121395/10/281396/10/28
327تاثیر آموزش بسته مراقبت معنوی به پرستاران بر رضایتمندی والدین دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار131395/10/281396/11/28
328بررسی سطح سرمی miR-103 در بیماران پره دیابتی و دیابتی نوع 2همکار121395/11/121396/11/12
329مقایسه تزریق subacromial کتورولاک،بتامتازون LA و تریامسینولون در درمان سندرم Impingementهمکار231395/11/121397/10/12
330بررسی تاثیر روش های مختلف تجویز فلوراید بر خصوصیات load-deflection سیم های ارتودنسی Rhodium Coated NiTiهمکار281395/12/031398/04/03
331علل مرگ و میر نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان ایت الله روحانی بابل طی سالهای1396-1389همکار91395/12/091399/03/06
332پیش بینی میزان موفقیت ناباروری بیماران تحت درمان ART به روش نئورا فازیمجری121395/12/101396/12/10
333بررسی فضای واکه ای وساختار سازه ای واکه های زبان فارسی در افراد 40-18ساله با گویش مازندرانی ساکن مازندرانهمکار211395/12/101398/05/28
334نتایج اندوسکوپی اولتراسونوگرافی(EUS ) در موارد CBD دیلاته با علت نامشخص در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله روحانی بابل در سال 1395همکار181395/12/101397/06/10
335تشخیص گونه های بروسلا با استفاده از تکنیک تکثیر هم دما به واسطه حلقه (LAMP) و مقایسه آن با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)همکار121395/12/101396/12/10
336بررسی هوش اخلاقی دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلیهمکار161395/12/171397/04/17
337طراحی و راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک بیماران اورژانس 115 بابلمجری101395/12/171396/10/17
338ارتباط سطح سرمی Vitamin D با سرطان پستان در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار271395/12/171398/03/17
339بررسی مورفومتریک سینوس فرونتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)همکار211396/01/291397/10/18
340بررسی ارتباط بین پوسیدگی دندان مولر اول دائمی در کودکان ۷ تا ۹ ساله شهر بابل و آگاهی مادران از زمان رویش این دندانهمکار211396/01/291397/11/16
341بررسی مقایسه ای میزان P53 و MMP3در بزاق مبتلایان به SCC دهانی و افراد سالمهمکار131396/01/291397/03/01
342بررسی تاثیر شاخص توده بدنی برمیزان پروتئین های بزاق و شاخص DMFT در دختران 15-13 سالههمکار151396/02/121397/05/12
343ارزیابی میزان اجرای مراقبت خانواده محور حین انتقال بین بیمارستانی نوزادان در معرض خطر به بخش NICUهمکار151396/02/191397/05/19
344بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان ¬های بابل و آمل به دو روش فنوتیپی و ژنوتیپی در سال 1395همکار211396/02/191397/11/16
345بررسی تاثیر غوطه وری سافت لاینر در ایزوبوتیل متاکریلات در استحکام باند کششی آن با رزین آکریلی آماده سازی شده با لیزر و سندبلاستهمکار121396/02/261397/02/26
346اثر تجویز خوراکی فنوفیبرات بر روی سطح سرمی بیلی روبین در نوزادان رسیده با زردیهمکار181396/03/021397/09/06
347مقایسه اثر چشیدن محلول ساکارز، استنشاق بو و چشیدن شیر مادر بر شدت درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادانهمکار151396/03/021397/06/02
348رابطه زردی طول کشیده با سطح سرمی روی در نوزادان رسیدههمکار121396/03/021397/03/02
349آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل پیرامون موازین کنترل عفونت های بیمارستانی سال 96 - 1395مجری سوم121396/03/021397/03/02
350مقایسه تأثیر فواصل مختلف بین ایمپلنتی بر میزان گیر اتچمنت های locator و Ball بعد از بارگذاری دوره ایهمکار111396/03/091397/03/01
351بررسی دقت تشخیصی نسخه فارسی پرسشنامه بیماری یابی زودهنگام آرتریت پسوریاتیکی (EARP)همکار181396/03/091397/09/09
352بررسی ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری مجاور با ریشه های درمان شده دندان های خلفی با استفاده از CBCTهمکار201396/03/091397/11/09
353مقایسه اثر نوشیدنی های انرژی زا بر سختی سطحی سه نوع کامپوزیتهمکار121396/03/231397/03/23
354مقایسه سیل اپیکال دو سیلر Adseal و Proseal با سیلر AH26 در پر کردن کانال به روش تراکم جانبیهمکار121396/03/231397/03/23
355بررسی تاثیر آرژینین بر خواص ضد استرپتوکوکوس موتانس کامپوزیت های فلو فاقد و حاوی فلورایدهمکار101396/03/231397/01/23
356مقایسه اثر دو روشHHFNC و NCPAP پس از تزریق سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس کمتر از 34 هفتههمکار121396/05/031397/05/03
357تشخیص مولکولی مننژیت باکتریال باmultiplex Real time PCR,hc از نمونه های CSF کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان امیرکلا ومقایسه آن باکشت در شهرستان بابل (97-1396)همکار121396/05/031397/05/03
358اثرات درمانی ویتامین D در تیروییدیت هاشیموتوهمکار181396/05/031397/11/03
359بررسی تغییرات سرمی miR-26a در بیماران مبتلا به سرطان سینه قبل و بعد از هرسپتین تراپیهمکار161396/05/171397/09/17
360بررسی اهداف و انگیزه استفاده دانشجویان از شبکه های مجازی( فیس بوک ، تلگرام ، اینستا گرام) در دانشجویان علوم پزشکی بابل در سال 1396-97همکار121396/05/171397/05/17
361مقایسه نتایج پیوند استخوانی اتوگرافت و آلوگرافت در جوش خوردگی شکستگی استخوان های بلند در بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابلهمکار261396/07/181398/09/18
362مقایسه ریز نشت اپیکال کانال های ریشه پر شده با مخروط گوتاپرکا با تقارب های مختلف به روش تراکم جانبی و تک مخروط گوتا پرکایF3همکار121396/07/251397/07/25
363تاثیر داروی ترانکسامیک اسید بر خونریزی ناشی از اعمال جراحی شکستگی استخوان رانهمکار211396/08/021398/05/02
364بررسی دوره ای وضعیت سلامت زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه زهرا، بابل به مدت 15سال (از سال 1412-1396)همکار11396/08/301396/09/30
365بررسی میزان تراز صدا در صنایع تراشکاری، جوشکاری و نجاری شهرستان بابل در سال 1396همکار211396/08/301398/06/05
366بررسی میزان پتانسیل بازیافت پسماندهای خشک ( کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلز) در خوابگاه های دختران وپسران دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1396همکار211396/08/301398/06/05
367بررسی هیستوپاتولوژیکی و اپی ژنتیکی اثر حفاطتی داروی دیسولفیرام بر جلوگیری از فیبروز ریوی ناشی از مصرف بلئومایسین در موش صحرایی.همکار121396/09/141397/09/14
368بررسی ارتباط BMI با شدت درد پس از جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکار241396/09/281398/09/28
369ارتباط سلامت معنوی، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با رشد پس از سانحه در زنان و مردان نابارورهمکار121396/09/281397/09/28
370بررسی ده ساله سرطان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی بابلسر،فاز 2همکار181396/10/121398/04/12
371نام فارسی: ارزیابی کاربرد مدل رگرسیونی جدید هاردل برای تحلیل انباشتگی داده¬های شدت درد و میزان تهوع بعد از عمل سزارین تحت بیهوشی اسپاینال مجری61396/10/261397/04/26
372فراوانی خونریزی داخل بطنی (ivh)وشناسایی عوامل خطر IVHدرنوزادان خیلی کم وزن زیر34هفته بستری شده در NICU بیمارستان آیت ا... روحانی بابل همکار131396/11/101397/12/10
373بررسی الگوی پروتئین های مترشحه در ادرار بیماران دریافت کننده ی پیوند کلیه و مقایسه ی آن با پروتئینهای مترشحه ‏از فیبروبلاست های فعال شده ی انسان همکار181396/11/101398/05/10
374بررسی patency گرافت های بیماران CABG شده ، در بیماران تحت آنژیوگرافی کرونری ، در بیمارستان آیت اله روحانی بابل از سال 1392-1396همکار121396/12/081397/12/08
375ارزیابی سطح پلاسمایی lnc PCAT1 در افراد مبتلا به سرطان پروستاتهمکار181396/12/081398/06/08
376فراوانی عارضه درد شانه پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک انجام شده در بیمارستان‌ های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال‌های 95-1394همکار201396/12/081398/08/08
377بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به کاربرد توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی ( (CBCT همکار131396/12/151398/01/15
378رابطه بین بروز افسردگی با سطح HbA1C در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت تیپ 1 همکار121396/12/221397/12/22
379تهیه نسخه فارسی تست غربالگری عملکرد دهانی-چهره ای نوردیک و بررسی روایی و پایایی آن در کودکان 6-3 ساله شهرستان بابل همکار81397/01/281397/10/18
380برخی از فاکتورهای موثر بر دیدگاه کارآموزان و کارورزان پزشکی بابل در باره تصمیم گیری مشترک پزشک-بیمار همکار121397/01/281398/01/28
381بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوکریستال سلولز بر خشونت سطحی و ثبات رنگ رزین آکریلی اتوپلیمریزه رستوریشن ثابت موقت همکار131397/02/041398/03/04
382فراوانی باسیل های گرم منفی بی هوازی قابل کشت در عفونت دندان های شیری کودکان مراجعه کننده به بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی بابل با روش توالی یابی ژن 16SrRNA همکار131397/02/041398/03/04
383بررسی عوامل اختلالات خواب در بیماران ترومایی و غیر ترومایی بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابل همکار191397/02/111398/09/11
384بررسی رابطه سلامت معنوی و رضایت از زندگی در سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان آیت ا... روحانی بابل همکار121397/02/111398/02/11
385مقایسه ریزنشت عاجی یک سیستم ادهزیو یونیورسال در دو حالت سلف اچ و اچ انتخابی مینا در کف جینجیوال ترمیم های کامپوزیتی کلاس II با و بدون لاینر همکار131397/02/181398/03/18
386بررسی فراوانی یافته های بالینی و رادیوگرافیک فکین و دندان ها در کودکان مبتلا به بدخیمی خونی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا در سال 97-1390 همکار181397/03/011398/09/01
387فراوانی پوسیدگی در رادیولوسنسی های مثلثی شکل در رادیوگرافی های پری اپیکال دندان های مولر دوم شیری ماگزیلا همکار121397/03/011398/03/01
388بررسی میزان ریزنشت کامپوزیت های فلو سلف ادهزیو و کامپوزیت های فلو کانونشنال باند شده با ادهزیوهای توتال اچ ، سلف اچ و یونیورسال همکار121397/03/011398/03/01
389بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده دیدگاه همدلانه ارتباط پزشک-بیمار در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل همکار121397/03/081398/03/08
390مقایسه روش های Demirjian و Cameriere در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 15 سال و طراحی فرمول Modified Cameriere برای جمعیت ایرانیمجری سوم201397/03/291398/11/29
391مقایسه اثر آسپرین و هپارین با وزن مولکولی پایین برای پیشگیری از ترومبوز وریدی در بیماران ترومایی با شکستگی های لگن و رانهمکار181397/04/051398/10/05
392بررسی مقایسه اثر درمانی تزریق پلاسمای غنی از پلاکت(Platelet-rich plasma) و هیالگان در بیماری دژنراتیو مفصل(DJD) زانوهمکار201397/04/051398/12/05
393ارزیابی رادیوگرافیک ریسک جراحی سینوس ماگزیلا در بیماران کاندیدای جراحی سینوس لیفت توسط توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی همکار91397/04/121398/01/12
394بررسی فراوانی اختلالات تیروئیدی در سه ماهه اول بارداری زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان بقیه الله تهران در سال 1396-1397(2019-2018) همکار121397/05/301398/05/30
395اثر فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی خوراکی بر روی تحمل تغذیه خوراکی در نوزادان نارسهمکار181397/05/301398/11/30
396علل خارج کردن دندان عقل نهفته پایین و ارتباط آن با انواع نهفتگی دندان همکار21397/06/131397/09/06
397مقایسه ی پیامد روشهای درمانی اکسترنال فیکساتور، اکسترنال فیکساتور همراه با پین و مولتی پینیگ در درمان شکستگی های داخل مفصلی دیستال رادیوس همکار221397/06/131399/04/13
398مقایسه روش های Demerjian و Willems درتخمین سن دندانی کودکان 7 تا 15 سال و طراحی روشModified Willems برای جمعیتی از شمال ایرانمجری سوم201397/07/171399/03/17
399ارزیابی دندانهای عقل فک بالا با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)همکار131397/07/171398/08/17
400بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و تاب آوری در بیماران همودیالیزی در بیمارستان شهید بهشتی بابل همکار121397/07/171398/07/17
401مقایسه ویژگی های آکوستیکی برخی همخوان ها در کودکان کاشت حلزون ، سمعکی و طبیعیهمکار121397/07/171398/07/17
402بررسی و مقایسه مولفه های اکوستیکی صوتی کودکان کاشت حلزون و سمعکی با کودکان هنجارهمکار121397/07/171398/07/17
403بررسی رابطه باورهای مذهبی و نگرش به فرزندآوری دانشجویان دوره های تخصصی و کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار121397/08/221398/08/22
404مقایسه نتایج تکنیک های بلوک شبکه براکیال در آگزیلا با هدایت سونوگرافی : تزریق جداگانه اعصاب شبکه براکیال با تزریق در یک یا دو طرف شریانهمکار181397/08/221399/02/22
405تاثیرمصرف عصاره گیاه رزا فویتیدا همراه با آموزش رفتارهای خود مراقبتی بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار71397/08/221398/03/22
406بررسی تاثیر افزودن سدیم فلوراید به ادهزیو نسل پنجم (Soloband M) و کاربرد کلرهگزیدین بر میزان ریزنشت و محتوای کلاژن نوع Ι عاجهمکار131397/08/221398/09/22
407بررسی فراوانی اختلال بلع دهانی حلقی در بیماران مبتلا به پارکینسونهمکار121397/08/221398/08/22
408بررسی تنوعات شکلی و موقعیت سوراخ و کانال کامی بزرگ در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطیهمکار91397/09/061398/06/06
409بررسی وضعیت تکامل دندانی و اسکلتی در روابط فکی ساژیتال کودکان 13-9 سالههمکار201397/09/061399/05/06
410بررسی فراوانی علل لغو اعمال جراحی الکتیو در بیماران ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل در طی فروردین 1394تا اردیبهشت 1398همکار111397/09/061398/08/06
411میزان تبعیت بیماران از دستورات پزشکی پس از ترخیص از بیمارستان شهید بهشتی و برخی از عوامل موثر بر آنهمکار121397/09/061398/09/06
412تاثیر سطح ویتامین دی بر پیامدهای بارداری در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان روحانی بابل همکار241397/11/021399/11/02
413بررسی فراوانی اختلالات تولید صداهای گفتاری در کودکان 4-5 سال مهدکودکهای شهرستان بابل همکار61397/11/021398/05/02
414بررسی ارتباط بین سطح سرمی امنتین و بیماری عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال 1397-1396 همکار151397/11/021399/02/02
415مقایسه ی اثر بخشی سیتالوپرام و اس سیتالوپرام در بیماران اسکیزوفرنی با اپیزود افسردگی همکار121397/11/021398/11/02
416بررسی ارزش تشخیصی مارکر CD-10 در افتراق کارسینوم پاپیلری تیروئید از ضایعات خوش¬خیم تیروئید همکار121397/11/161398/11/16
417بررسی بیان مارکر CD10 در سلولهای استرومایی و نئوپلاستیک آدنوکارسینوم کولون و پولیپ های آدنوماتوس و نقش آن در افتراق این دو ضایعه همکار241397/11/161399/11/16
418تعیین پیش آگهی بیماران مولتیپل تروما ناشی از وسایل نقلیه با اندازه گیری سطح لاکتات سرم همکار171397/11/301399/04/30
419سطح سرمی اینترلوکین 18 در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک حساس به استرویید قبل و بعد از درمان با استرویید همکار71397/11/301398/06/30
420تعیین نقطه برش شاخص توده بدنی (BMI) برای زنان با عفونت زخم بعد از سزارین مراجعه کننده به بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل (شمال کشور) همکار181397/12/141399/06/14
421برسی ارتباط مصرف مکمل ویتامین D و کلسیم در دوران بارداری با وضعیت پوسیدگی دندان های شیری کودکانهمکار 1397/12/191399/06/19
422: بررسی سطح MMP-8 در بزاق زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) و پریودنتیت مزمن متوسط : بررسی سطح MMP-8 در بزاق زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) و پریودنتیت مزمن متوسط همکار161398/02/031399/06/03
423بررسی مشکلات رفتاری کودکان در مادران پرستار نوبت کار دانشگاه علوم پزشکی بابل همکار111398/02/031399/01/03
424بررسی عوامل تاثیرگذار در ایجاد پانکراتیت حاد بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک همکار121398/02/031399/02/03
425ارتباط ویژگی های شخصیتی، سرسختی روانشناختی و سازگاری روانی با رشد پس از سانحه در زنان و مردان نابارور همکار121398/02/171399/02/17
426بررسی سلامت معنوی، شادمانی و امید به زندگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار 1398/02/231399/02/23
427بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی گلاس آینومر نوری و conventional به کامپوزیت با استفاده از باندینگ های مختلفهمکار 1398/02/231399/02/23
428بررسی ارتباط بین ژن های کد کننده بیوفیلم (pel/ psl) و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزاهمکار 1398/03/191399/01/19
429بررسی سیرسه ساله نفروپاتی دیابتی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی بیمارستان شهید بهشتی از سال 1388 تا1396 همکار151398/04/041399/07/04
430ارزیابی علایم روانی در بیماران پارکینسون و مراقبین آنها و همراهی با شدت بیماری همکار121398/04/041399/04/04
431بررسی مقایسه ای پیامد های بلوک اعصاب ساعد تحت گاید سونوگرافی و بلوک با رعایت لندمارک در جراحی کف دست و انگشتان. یک کارازمایی بالینی تصادفی همکار181398/04/041399/10/04
432مقایسه استحکام باند ریزکششی سه گلاس اینومر ترمیمی و کامپوزیت فلو به عاج دندان سالم و Affected cariesهمکار 1398/04/091399/04/09
433اثر هم افزایی فتودینامیک تراپی و سفتازیدیم بر بیان ژن های کد کننده بیوفیلم (pel/ psl) در ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزاهمکار 1398/04/091399/02/09
434مقایسه تزریق متیل پردنیزولون در درمان بیماران مبتلا به انگشت ماشه ای همکار161398/04/181399/08/18
435غربالگری ترس از زایمان و نگرانی از آسیب های کف لگن و تغییرات بدنی در زنان باردار شهرستان بابل و تاثیر مشاوره تخصصی برکاهش فوبیای تولدهمکار 1398/04/301399/07/30
436مقایسه ی استحکام فیکساسیون شکستگی زاویه فک پایین گوسفند با پلیت های 4و 6 سوراخه با طول های متفاوت پیچ به روش champyهمکار 1398/05/271399/04/27
437مقایسه دقت روش ها ی سی تی اسکن (اسکن توموگرافی کامپیوتری) و سونوگرافی شکمی در تخمین ابعاد، وزن و حجم کلیه در اهداکنندگان زنده کلیههمکار 1398/05/271399/02/27
438بررسی اپیدمیولوژیک و اتیولوژیک لنگش در کودکان مراجعه کننده به اورژانس و درمانگاه بیمارستان های شهید بهشتی بابل و کودکان امیرکلا در طی سال ۱۳۹۷ همکار161398/06/051399/10/05
439بررسی ارتباط کانون اکوژن داخل قلبی در سونوگرافی سه ماهه دوم با ویژگی های دموگرافیک مادر و ارزیابی یافته های اکوکاردیوگرافی در جنین های با کانون اکوژن داخل قلبی همکار241398/06/261400/06/26
440بررسی همراهی سطح سرمی mir-590-5p با یافته‌های کلینیکال پاتولوژیکال در بیماران مبتلا به سرطان پستان همکار121398/06/261399/06/26
441رابطه ی بین مراحل تکامل دندانی از طریق روش nolla و مراحل تکامل اسکلتی از طریق بلوغ مهره های گردنی در کودکان 8-16 سال برای جمعیتی از شمال ایرانمجری 1398/07/031399/11/03
442بررسی ادراک بیماران از همدلی و تصمیم‌گیری بالینی مشترک پزشک –بیمار و ارتباط آنها با اعتماد به پزشکان ،علائم روانپزشکی و سلامت معنوی همکار121398/07/161399/07/16
443مقایسه پیامد جراحی فیکساسیون داخلی با دو روش گذاشتن DHS ( (Dynamic Hip Screw و Multiple Screws در شکستگی‌های قاعده گردن فمور همکار201398/07/161400/04/04
444بررسی فراوانی ضایعات فکی در رادیوگرافی پانورامیک کودکان 5-12 سال در بخشی از شمال کشورهمکار 1398/08/121400/06/12
445توزیع فراوانی شکستگی های فک و صورت در بیماران با ترومای سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1397-98همکار 1398/08/121399/11/12
446رابطه بین سلامت معنوی و میزان اضطراب وافسردگی مبتلایان به سرطان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابلهمکار 1398/09/031399/09/03
447اثر حفاظتی داروی دیسولفیرام بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیان ژن LncRNAs ZEB1-AS1 در القای فیبروز ریه با سم پاراکوات در موش صحراییهمکار 1398/09/031400/03/03
448ارزیابی مورفومتریک سینوس ماگزیلاری در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی (CBCT ) در جمعیتی از شمال ایرانهمکار 1398/10/081400/02/08
449مقایسه بیان مارکر های ایمونوهیستوکیمستریک CK19، HBME1، Galectin-3 در کارسینوم پاپیلاری تیروئید همکار241398/10/101400/10/10
450بررسی میزان نمایان شدن دندان های قدامی فک بالا در حالت استراحت و خنده در بیماران کلاس III جراحی شده در بیمارستان شهید بهشتی بابل از سال 96 تا 98همکار 1398/12/241399/06/24
451یافته های رادیوگرافیک در بیماران سرپایی مشکوک به بیماری کرونا COVID-19 مراجعه کننده به کلینیک رادیولوژی بخش خصوصی بابلهمکار 1399/01/191399/09/19
452تعیین نقطه برش هموگلوبین جهت پیشگویی زایمان زودرس و وزن کم نوزاد در هنگام تولد.همکار 1399/01/191400/07/19
453بررسی اثر باکتریوفاژ لیتیک در پیشگیری و کاهش دفع شیگلا در مدل موش مبتلا به دیسانتری باسیلیهمکار 1399/02/021399/12/02
454تاثیر آموزش پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در نگرش و عملکرد صحیح در اعلام کد سکته مغزی به بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال 99-1398همکار 1399/02/061400/05/06
455تغییرات وضعیت اضطرابی قبل و بعد از CABG در بیماران تحت CABG در بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال ۹۹-۱۳۹۸همکار 1399/02/231400/02/23
456اثر فنوفیبرات در پیشگیری از بروز زردی نوزادان در مادران با گروه خونی Oهمکار 1399/05/201401/01/20

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1-ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE1398 1.852
2-ISIJOURNAL OF EVOLUTION OF MEDICAL AND DENTAL SCIENCES1397 0.03
3Effect of eryngo (Eryngium caucasicum Trautv) on primary dysmenorrhea: A randomized, double-blind, placebo-controlled studyISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology1397 1.2
4The efficacy of a Persian herbal formulation on functional bloating: A double-blind randomized controlled trial.ISIJournal of Integrative Medicine1398 0.0
5رضایت بیماران اورژانس بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل(93-1392)scopusJournal of Babol University of Medical Sciences1395 0.3
6The Use of Honey and Curcumin for Episiotomy Pain Relief and Wound Healing: A Three‑Group Double‑Blind Randomized Clinical TrialISINursing and midwifery studies1398 0.0
7ارتباط خودکارآمدی با متغیرهای جمعیتی -اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابلISIAdvances in Medical Education and Practice1398 0.0
8دیسترس اواسط و اواخر مادری و پیامد تولد: یک مدل علی از نقش میانجی گری دیسترس اختصاصی بارداریPubmedInternational journal of reproductive medicine1398 0.0
9یک مدل علی تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی ایرانی: ارتباط بین عزت نفس، سرسختی روانی، و عاطفه مثبتPubmedGMS German Medical Science1398 0.0
10-ISIIranian Journal of Neonatology1398 0.0
11تاثیر برنامه آموزش مجازی بر استرس و اضطراب والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1398 0.0
12Chewing Sugar-Free Gum Reduces Ileus After Cesarean Section in Nulliparous Women: A Randomized Clinical TrialISIIranian Red Crescent Medical Journal1392 0.644
13تأثیر ویتامین D درمانی بر تیروئیدیت هاشیموتو در کودکان مبتلا به هیپوویتامینوز DISIInternational journal of pediatrics1398 0.0
14ارزیابی سطح پلاسماییLnc RNA PCAT1 در افراد مبتلا به تومور خوش خیم پروستات و بیمارانی که سرطان پروستات در آن ها تازه تشخیص داده شدهISIThe Journal of Gene Medicine 3.258
15Discontinuation Decision in Assisted Reproductive Techniques International of Fertility & Sterility 4
16The effect of adding oral oestradiol to progesterone as luteal phase support in ART cycles - a randomized controlled studyISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE 7-1
17Efficacy of pentoxifylline for reduction of proteinuria in type II diabetic patients Chemical AbstractCaspian Journal of Internal Medicine 2-4
18A Clinical trial to compare the effectiveness of Lavender essential oil and olive oil at healing postpartum mother’s perinea ISIHealthMed 5-6

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه تاریخ شروع کنگره تاریخ خاتمه کنگره
1وضعیت سکونت، آیا می تواند بر عوامل خطر سکته مغزی تأثیر بگذارد؟ Tehran

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی حساسیت E.coli درعفو نت ادراری سیپر وفلو کسا سین و سفیکسم و کوتر یموکسازول بر اساس روش MIC و مقایسه آن با روش دیسک دیفیو ژن 1390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
2بررسی عوامل استرس زا در بین دانشجویان دندانپزشکی بابل در سال تحصیلی 90-13891390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
3تعیین فراوانی آسیب های ناشی از سوزن و عوامل موثر بر آن در بهورزان شهرستان بابل در سال 13891390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
4بررسی تظاهرات با لینی و تعیین شدت ناخنک و ارزیابی ریسک فکتور های موثر در ایجاد آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان روحانی در سال 1389 در شهرستان بابل 1390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
5بررسی تاثیر شکل ظاهری سرنگ دندا نپزشکی بر میزان اضطراب و درد در کودکان 6-8 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
6بررسی آگاهی نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل از مراقبت های بهداشتی دهان و دندان 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
7تا ثیر ترکیبات Silicone Oil و Phosphopeptide amorphous calcium phosphate caseine بر تغییرات ریز سختی ناشی از مصرف قطره آهن در دندانهای شیری 1391دندانپزشک متخصصعلمی - تحقیقاتی
8بررسی مقاومت آنتی بیو تیکی در عفونت ادراری کشت مثبت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا در سال های 90-891391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
9پیامد های کوتاه مدت نوزادان نارس پذیرش شده در NICU و بخش نوزادان بیمارستا ن کودکان امیر کلا بابل طی سال 13881391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
10بررسی رابطه بین آنزیم های نشانگر صدمه سلولی بزاق و میزان عمق ÷اکت در بیماران مبتلا به پریو دنتیت مزمن 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
11بررسی داروها و تجهیزات اورژانس موجود در مطب دندانپزشکان عمومی و متخصص شهر بابل در سال 1389 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
12بررسی میزان شکست ایمونوپروفیلاکسی در کودکان متولد شده از مادران HBs AG مثبت 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
13بررسی خواص ضد استر پتو کوک مو تانسی سیلانت رزینی حاوی کیتوزان 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
14اثر ژل کلر هگزیدین 1% بر استحکام باند برشی دو نوع سیستم باندینگ سلف اچ به عاج دندانهای شیری 1392دکتری تخصصی علمی - تحقیقاتی
15بررسی ْزمایشگاهی اثر Casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate ( CPP- ACP( بر رنگ پذیری مینای سفید شده با دو روش مختلف 1392دکتری تخصصی علمی - تحقیقاتی
16بررسی اثر آنتی باکتریال پو شش ذرات نقره روی براکت های استیل ارتودنسی 1392دندانپزشک متخصصعلمی - تحقیقاتی
17بررسی ارتباط بیان مارکر سلولهای بنیادی سرطان کولور کتال CD166 به روش ایمو نو هیستو شیمی با فاکتور های کلینیکو پاتو لوژیک 1392دکتری تخصصی علمی - تحقیقاتی
18بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
19بررسی تغییرات ابعادی کست های حاصله از 5 نوع الژ ینات پس از ضد عفونی شدن با اسپری دکونکس 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
20بررسی تا ثیر زمان های مختلف نگهداری قالب بر ثبات ابعا دی کست های حا صل از دو نوع آلژینات : Tropicalin و ‍Chromogel 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان