ثریا  خفری

 فعالیت های پژوهشی

 

ثریا خفری

در دانشگاه علوم پزشکی بابل چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
علوم پزشکی بابل
علوم پزشکی بابل
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : ثریا خفری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Soraya Khafri پست الکترونیک : khafri@yahoo.com
تاریخ تولد : دانشکده/محل خدمت : بهداشت
رشته تخصصی : آمار زیستی گروه آموزشی : آمار و اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی ارتباط بین جا به جایی فوقانی ماگزیلا و تغییرات تمایل محوری ثنایای پایین پس از اتوروتیشن مندیبلهمکار اصلی
2بررسی فراوانی،تشکیل بیوفیلم وحساسیت به اسید استرپتوکک موتانس و استرپتوکک سوبرینوس در بزاق کودکان پیش دبستانی با فعالیت پوسیدگی متفاوت همکار اصلی251388/04/091388/04/09
3بررسی شیوع و نمای بالینی ومتابولیک سندرم تخمدان پلی کیستیک دردختران 18-16 سال دبیرستانهای بابل در سال تحصیلی 89-88 همکار اصلی591388/06/031389/10/03
4بررسی میزان کسب عفونت کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آیت الله روحانی بابل همکار اصلی241388/09/031390/09/03
5ارتقاء کیفیت و کمیت تحقیقات بالینی گروه داخلی بیمارستان آیه روحانیمجری101388/09/171389/09/17
6ارتقاء کیفیت و کمیت تحقیقات بالینی گروه جراحی بیمارستان شهید بهشتیمجری101388/09/171389/09/17
7بررسی میزان شکست ایمونوپروفیلاکسی در کودکان متولد شده از مادران HBs Ag مثبت همکار اصلی121388/10/291389/10/29
8بررسی شیوع لکنت زبان در دانش آموزان شهر بابل همکار اصلی241388/12/111390/06/11
9طراحی و راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک بیماران بخش ارتوپدیمجری441388/12/181390/06/18
10طراحی و راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک بیماران بخش جراحی عمومی مجری181388/12/181390/06/18
11طراحی و راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک بیماران بخش ارولوژی مجری181388/12/181390/06/18
12بررسی کیفیت زندگی بیماران نابارور در مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا(س)بابل مجری161389/04/011390/08/01
13بررسی ارتباط BMI با پریودنتیت مزمن همکار اصلی141389/04/151389/08/15
14بررسی پذیرش و کیفیت تشخیصی رادیوگرافی بایت وینگ با فیلم نگهدار ولوپ مقوایی در کودکان 8-6ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار اصلی201389/04/291390/12/28
15بررسی میزان تراکم عروق خونی ( MVD ) در کیست دنتی ژروس ، تومور ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوماهمکار اصلی111389/04/291390/10/29
16معادلسازی و هنجاریابی پرسشنامه ی کیفیت زندگی سالمندان LEIPADهمکار اصلی301389/04/291391/10/29
17ارزیابی اپی تلیوم مخاط دهان در افراد مبتلا به دیابت نوع 1و2 به روش سیتولوژی اکسفولیاتیوهمکار اصلی291389/04/291390/10/28
18مقایسه سطح هموسیستئین خون در زنان باردار مبتلا به کندگی زود رس جفت نسبت به افراد با حاملگی طبیعیهمکار اصلی121389/06/301390/06/30
19بررسی فراوانی ویروس EBV در بافتهای بیماران مبتلا به بیماری هوچکین به روش ایمونوهیستوشیمی در شهرستان بابل.همکار اصلی51389/07/271389/12/27
20بررسی ارتباط لکنت دوران کودکی و گسستگی توانایی های زبانی در کودکان 4 تا 6 سال و 11 ماهه شهر بابلهمکار اصلی251389/08/111390/08/11
21اثر کاهش وزن بر پارامترهای اسپرممجری151389/08/251390/11/25
22طراحی نرم افزار کمک آموزشی هیرکانیاهمکار اصلی 1389/09/23
23بررسی میزان تشکیل جرم و عوامل مرتبط با ان در بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار اصلی81389/10/071390/06/07
24بررسی ارتباطPassive smoking و شاخص dmft ، ظرفیت تام آنتی اکسیدان و اسیداوریک بزاق در کودکان 6-4 سالههمکار اصلی981389/10/071397/11/16
25تاثیر دگزامتازون بر پاسخ دهی تخمدان در زنان نابارور با سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان سیکلهای IVF/ICSهمکار اصلی151389/11/261391/05/26
26ارزش پیشگوئی شدت پروتئینوری در پیامد بارداری بیماران پره اکلامپسیهمکار اصلی101389/11/261390/09/26
27بررسی نتایج IVF/ICSl در بیماران مبتلا به اندومتریوز وفاکتور لوله ای مراجعه کننده به مرکز نازایی و ناباروری حضرت فاطمه زهرا (س) بابل در سالهای 83 الی 88همکار اصلی101389/12/241390/10/24
28بررسی مقایسه ای هیستومورفومتریک عروق خونی و آرایش آنها در کیست فولیکولار، تومور ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوماهمکار اصلی141389/12/241391/04/24
29ارزش تشخیصی خون پلاسمای ناشتا درغربالگری دیابت دوران بارداریهمکار اصلی971389/12/241397/12/14
30تاثیر ترکیبات silicone oil و amorphous calcium phosphate caseine phosphopeptide بر تغییرات ریزسختی ناشی از مصرف قطره آهن در دندانهای شیریهمکار اصلی121389/12/241390/12/24
31بررسی فراوانی سابقه فامیلی در مردان و زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال های1388-1389همکار اصلی121389/12/241390/12/24
32ررسی فراوانی ضایعات پری رادیکولر با منشا پالپی در افراد دیابتیکهمکار اصلی931390/02/201397/10/25
33بررسی رادیوگرافیک تعداد کانال ریشه دندان کانین فک پایین همکار اصلی141390/02/201391/05/20
34ررسی ایمونو هیستو شیمیایی توزیع گیرنده‌های استروژن و پروژسترون در اپولیس فیشوراتومهمکار اصلی71390/02/201391/08/20
35: تاثیرترکیب Silicone oil و پودر نانو هیدروکسی آپاتیت/کیتوزان در میزان تغییرات ریزسختی و ساختار سطحی دندان شیری ناشی از مصرف قطره آهنهمکار اصلی121390/03/031391/03/03
36بررسی تاثیر آموزش به کمک فیلم های آموزشی دندانپزشکی بر مهارت زبان انگلیسی تخصصی دانشجویان سال پنجم دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار اصلی61390/03/031390/09/03
37بررسی تکامل دندانی در کودکان 7-15 ساله شهرستان بابل و ارتباط آن با شاخص توده بدنیهمکار اصلی291390/04/141391/05/14
38ارزیابی پارامترهای اسپرم در بیوپسی بیضه با یا بدون بی حسی موضعی با لیدوکائینهمکار اصلی121390/04/141391/04/14
39اپیدمیولوژی ناباروری شهرستان بابلهمکار اصلی111390/04/141391/12/14
40تعیین فراوانی فلور باکتریال رکتوواژینال مادران باردار با درد زایمانی و ارتباط آن با کلونازسیون ارگانیزم های سطح بدن نوزادان ایشانهمکار اصلی161390/04/141391/08/14
41مقایسه اثر کرم عسل و کرکومین بر بهبود زخم اپیزیوتومی در زنان نخست زا) آزمون بالینی دو سوکور)همکار اصلی851390/04/141397/04/26
42بررسی مقایسه تأثیر زنجبیل با نوافن و پلاسبو بر دیسمنوره اولیه (کارآزمایی بالینی دو سوکور)همکار اصلی911390/04/281398/04/16
43ارزیابی تراکم عروق خونی (MVD) در نئوپلاسم های بدخیم غده بزاقیهمکار اصلی311390/04/281391/10/28
44بررسی ارتباط خروپف با دیابت بارداری در خانمهای باردارهمکار اصلی271390/05/111392/08/11
45مقایسه موفقیت تکنیک بیحسی بلاک مستقیم عصب آلوئولار تحتانی در دانشجویان ورودی 85 و 86 دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار اصلی901390/05/111397/10/25
46ارزیابی تغییرات سیتومورفومتریک مخاط دهان افراد سیگاری و قلیانیهمکار اصلی151390/05/251391/11/25
47بررسی میزان و نوع آلودگی باکتریایی آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1390همکار اصلی901390/06/291397/12/18
48بررسی عوامل استرس¬زا در بین دانشجویان دندانپزشکی بابل در سال تحصیلی 90-89همکار اصلی881390/07/121397/10/25
49علل کاهش هوشیاری وحالت کوما در بیماران مراجعه کننده به به بیمارستانهای آموزشی، درمانی علوم پژشکی بابل در سال 89-1388همکار اصلی311390/08/101391/08/10
50تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی (مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکیهمکار اصلی121390/08/101391/08/10
51بررسی آزمایشگاهی اثر روشهای مختلف آماده سازی سطحی عاج کانال ریشه بر استحکام باند پستهای همرنگ دندانهمکار اصلی191390/08/101391/12/10
52مقایسه موفقیت حاملگی بدنبال انتقال جنین در روزهای دوم، سوم وبلاستوسیست در روش ICSIهمکار اصلی891390/08/101397/12/18
53بررسی تاثیر ماساژ دست و پا بر روی درد بعد از سزارین در بیمارستان های تابعه دانشگاههمکار اصلی101390/08/101391/06/10
54تاثیر خزیدن نوزاد روی سینه مادر بر تثبیت درجه حرارت نوزاد و میزان موفقیت در تغذیه انحصاری با شیر مادرهمکار اصلی161390/08/171393/04/15
55بررسی کیفیت پرشدگی کانال ریشه ووضعیت پری اپیکال دندانهای خلفی درکلیشه های پانورامیکهمکار اصلی121390/09/081392/07/08
56ارزیابی ارگونومیک وضعیت بدن (postures)و اختلالات اسکلتی-عضلانی در ناحیه گردن در دندانپزشکان عمومی.همکار اصلی201390/09/221391/08/22
57مقایسه ریزنشت اپیکالی چهار نوع سیلر مختلف در حضور رطوبت باقی مانده داخل کانالهمکار اصلی151390/10/201391/11/20
58بررسی ویزگیهای ادیولوژیک افراد مبتلا به بیماری اتواسکلروزیسمراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1390-91همکار اصلی201390/10/201392/06/20
59اثر محافظت پرتوی ملاتونین در جلوگیری از عارضه پنومونی تشعشعی در موش های سفید صحرایی(ویستار) تابش دیده با اشعه گاماهمکار اصلی171390/10/201391/11/20
60مقایسه رادیو اپاسیته ی سیلر های اندودنتیکهمکار اصلی231390/10/201391/04/20
61اثر محافظ پرتوئی ویتامین C با و بدون استفاده از دز تطبیقی بر روی لنفوسیت های انسانیهمکار اصلی281390/10/201392/04/20
62مقایسه ریز نشت باکتریال سیلرهای MTA Fillapex و Plus AH در حضور یا عدم حضور لایه اسمیرهمکار اصلی111390/10/201391/10/05
63تعیین اثرات توأم عصاره پدروس و پرتوهای گاما بر منحنی بقای سلولهای HeLaدر شرایط Invitroهمکار اصلی281390/10/201392/04/20
64بررسی اثر دارو درمانی بر روی سندرم متابولیک در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکار اصلی141390/11/111392/01/11
65مقایسه اثر قرص ضد بارداری یاسمین با سیپروترون کامپاند بر روی هیرسوتیسم و اندروژن ها در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکار اصلی141390/11/111392/01/11
66مقایسه نتایج درمانی دو روش pins and plaster و per-cutaneous pinning در تثبیت شکستگی دیستال رادیوسهمکار اصلی151390/11/111392/02/11
67بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان های شهرستان بابلهمکار اصلی61390/11/111391/05/11
68وضعیت موجود و تاثیر آموزش در ارتقاء کنترل درد در نوزادانهمکار اصلی111390/12/091391/11/09
69 بررسی مقایسه ای بیان مارکرهای سلولهای بنیادی سرطان کولورکتال CD166, CD44 با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک همکار اصلی191390/12/091391/07/09
70فراوانی ضایعات ناخنی دست در بیماران مبتلا به پسوریازیس پوستهمکار اصلی121390/12/091392/03/09
71بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان در بیماران مبتلا به پسوریازیس پوستهمکار اصلی121390/12/091392/03/09
72عوامل موثربرموفقیت تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در شمال ایرانهمکار اصلی61390/12/091391/06/09
73مقایسه اثر کلونیدین و گرانیسترون در پیشگیری از لرز و تهوع و استفراغ پس از عملهمکار اصلی121390/12/231391/12/23
74بررسی وضعیت اودیولوژیک و سایر ویژگی های بیماران مبتلا به وزوز گوش مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینیهمکار اصلی181390/12/231392/06/23
75فراوانی انواع سکته های مغزی و ریسک فاکتورهای ان در بیماران زیر 45 سال بستری شده در بخش مغز و اعصاب بیمارستان آیت اله روحانی بابل در سال 90-89همکار اصلی61390/12/231391/06/23
76بررسی وضعیت برخی عوارض سکته های مغزی در بیماران، طی مدت بستری در بخش مغز و اعصاب و واحد مراقبت های ویژه بیمارستان روحانی بابل در سال های92-1391همکار اصلی241390/12/231392/12/23
77ارزیابی بالینی وادیولوژیک بیماران مبتلا به دیابت نوع2 ارجاع داده شده به درمانگاه گوش وحلق وبینی بیمارستان ایت الله روحانی بابلهمکار اصلی161391/02/051392/06/05
78بررسی وتعیین میزان موفقیت وعوارض TUL (سنگ شکن درون اندامی از طریق حالب ) ، درازبین بردن سنگ حالب فوقانی در بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1390لغایت خرداد1392همکار اصلی801391/03/021397/10/04
79بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل در سال 1390همکار اصلی821391/03/161397/12/18
80بررسی علل اختلالات و گرفتگی صدا در مراجعین درمانگاه گوش، حلق وبینی بیمارستان آیت الله روحانی با روش غیر تهاجمی استروبوسکوپی طی سال 1389 و1390همکار اصلی 1391/03/16
81بررسی Staging بیماران عمل شده با کانسرمعده در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سالهای 1390-1385همکار اصلی821391/03/161397/12/18
82بررسی تاثیر زمان های مختلف نگهداری قالب بر ثبات ابعادی کست های حاصله از دو نوع آلژینات (ChromoGel وTropicalgin)همکار اصلی121391/04/271392/04/27
83مقایسه سطح جیوه مو در حالت سلامت و بیماری های پریودنتالهمکار اصلی781391/05/101397/10/25
84تاثیر تابش لیزر دیود بر استحکام فشاری آمالگام دندانیهمکار اصلی161391/05/101392/03/10
85مقایسه فعالیت ضد میکروبی پروپولیس و آلوئه ورا بر باکتری Enterococcus feacalis(مطالعه In vitro)همکار اصلی171391/05/241392/05/24
86بررسی اثرات دستگاه اکتیویتور در دختران اسکلتال کلاس II با اورجت افزایش یافته ، شش ماه پس از شروع دوره قاعدگیهمکار اصلی171391/05/241392/10/24
87ارزیابی روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده مقابله با استرس بارداریهمکار اصلی351391/05/241394/04/24
88اثر ژل کلرهگزیدین1% بر استحکام باند برشی دو نوع سیستم باندینگ سلف اچ به عاج دندانهای شیریهمکار اصلی781391/05/241397/10/25
89بررسی شیوع کانسر تیروئید در تیروئید های گردنی در مقایسه با تیروئید رترواسترنال در بیماران تیروئیدکتومی شده در بیمارستان شهید بهشتی بابل در دهه اخیرهمکار اصلی791391/05/241397/12/18
90بررسی خواص ضد استرپتوکوک موتانسی سیلانت رزینی حاوی کیتوزانهمکار اصلی161391/05/241392/05/24
91بررسی وضعیت سلامت دهان وکیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بالغین مبتلا به دیابت نوع II (بیمارستان ایت ا... روحانی بابل 92-91)همکار اصلی151391/06/071392/09/07
92بررسی آزمایشگاهی اثر casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate (CPP-ACP)بر رنگ پذیری مینای سفید شده بادو روش مختلفهمکار اصلی181391/06/211392/07/21
93مقایسه ی سلامت روانی و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی با گروه کنترلهمکار اصلی141391/07/041392/10/04
94بررسی آسیب های ناشی از تروما در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سالهای 90-1378همکار اصلی91391/07/181392/04/18
95بررسی رادیوگرافیک فراوانی مزیودنس در جمعیتی از7تا12ساله های شمال کشورهمکار اصلی131391/08/021392/07/02
96فراوانی عوامل مستعد کننده سندرم تخمدان پلی کیستیک در دانشجویان دختر دانشگاه های بابلهمکار اصلی101391/08/021392/06/02
97بررسی اثر آنتی باکتریال پوشش ذرات نقره روی براکتهای استیل ارتودنسیهمکار اصلی121391/10/051392/10/05
98اثر دوز کم سوکسینیل کولین بر فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عملهمکار اصلی151391/11/031393/02/03
99مقایسه نتایج روش های مختلف درمان در بیماران مبتلا به سرطان مریهمکار اصلی121391/11/031392/11/03
100بررسی اثر BMI بر نتایج درمان (عود موضعی و متاستاز) دوردست در بیماران مبتلا به سرطان سینههمکار اصلی121391/11/031392/11/03
101: بررسی مقایسه‌ای تعداد ماست سل ها در کارسینوم سلول سنگفرشی دهانی و مخاط نرمال دهان با رنگ‌‌آمیزی تولوئیدین بلوهمکار اصلی181391/11/031393/03/03
102بررسی اثر درمانهای سطحی مختلف بر میزان استحکام باند ریزکششی دو نوع زیرساخت کامپوزیتی و سمان رزینی با سرامیکهای Vita Mark IIهمکار اصلی111391/11/031392/07/03
103مقایسه درمان های کمکی در میزان بقای بیماران با سرطان پستان همراه با متاستاز مغزیهمکار اصلی121391/11/031392/11/03
104بررسی فنوتایپ های لوسمی حاد لنفوبلاستیک بر اساس فلوسیتومتری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیر کلا در طی سال های 1389-1384همکار اصلی71391/12/011392/07/01
105بررسی انگیزه های انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی121391/12/151392/12/15
106 مقایسه اثر روشهای مختلف آماده سازی سطحی بر استحکام باند برشی کامپوزیت نانوفیلر تعمیرشدههمکار اصلی131391/12/151393/01/15
107بررسی اثر سه روش مختلف ترمیم بر میزان ریزنشت جینجیوالی کامپوزیت با پایه ی سایلوران در ترمیم های کلاس IIهمکار اصلی131391/12/151393/01/15
108بررسی مقایسه ای دقت تشخیصی لیزرفلورسنت و معاینه بصری در پوسیدگی های اکلوزالهمکار اصلی121391/12/151392/12/15
109بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان سالمندان شهر امیرکلا در سال 90-91همکار اصلی121391/12/151392/12/15
110ارزیابی کمی و کیفیت نگارش خلاصه مقالات ارائه شده در سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشورمجری121391/12/151392/12/15
111بررسی کیفیت زندگی پس از پیوند کلیه در بیماران کلیوی بیمارستان شهید بهشتی بابل از سال 87 تا91همکار اصلی121391/12/221392/06/22
112بررسی میزان همخوانی رادیوگرافی پانورامیک و CBCT در ارزیابی ارتفاع استخوان در مناطق بی دندانی فکیهمکار اصلی701392/01/271397/11/16
113:بررسی تغییرات ابعادی کست های حاصله از5 نوع الژینات پس از ضد عفونی شدن بااسپری دکونکس.همکار اصلی61392/01/271392/07/27
114بررسی میزان انطباق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به ضایعات پوستی-مخاطی مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی بابل از سال1382 تا 1391همکار اصلی71392/01/271392/08/27
115مقایسه آگونیست و آنتاگونیست GNRH بر نتایج IVF/ICSI در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک.همکار اصلی241392/01/271394/01/27
116بررسی فراوانی و نوع آسیب های گوش،حلق وبینی در بیماران ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی به درمانگاه های گوش،حلق و بینی بیمارستانهای دولتی شهرستان بابلهمکار اصلی121392/01/271393/01/27
117مقایسه شدت استرس اکسیداتیو در مایع سمینال و سرم بیماران نابارور با درجات مختلف واریکوسل (G1، G2 و G3)همکار اصلی641392/01/271397/05/16
118مقایسه فراوانی ژنژیویت و پریودنتیت در افراد β تالاسمی با افراد عادیهمکار اصلی121392/03/071393/03/07
119بررسی رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخشهای تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی91392/03/211392/12/21
120بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی121392/03/211393/03/21
121بررسی وضعیت اکسیدان/آنتی اکسیدان, هوموسیستئین و برخی تریس المنتها(Zn, Cu, Mn)در سالمندان دچار اختلال شناختی در مقایسه با گروه کنترلهمکار اصلی121392/03/211393/03/21
122مقایسه هیستولوژیکی و هیستومورفومتریکی دو ماده پیوندی ITB- MBA, Ceno bone در جراحی Open Sinus Liftهمکار اصلی131392/04/111393/05/11
123بررسی ارتباط ضخامت جدار کیسه صفرا قبل ازلاپاراسکوپیک کوله سیستکتومی با conversion rateهمکار اصلی291392/04/111394/09/11
124ویژگی های یک مدرس اثربخش و عوامل آموزشی موثر از دیدگاه مدرسین و دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نیمسال اول1393 -1392همکار اصلی121392/04/111393/04/11
125بررسی دقت CBCT در تشخیص پوسیدگی های دندانیهمکار اصلی131392/04/181393/05/18
126همخوانی سن کرونولوژیک و مورفولوژی مهره های گردنی در رادیوگرافی لترال سفالومتری در جمعیتی از ایرانهمکار اصلی121392/05/011393/05/01
127بررسی نظرات دانش آموختگان دندانپزشکی بابل در مورد سرپرستی پایان نامههمکار اصلی111392/05/151393/05/15
128میزان فراوانی اختلال خواب در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392همکار اصلی121392/05/291393/05/29
129بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و وزن گیری مادر در طول بارداری با نتایج پریناتالهمکار اصلی121392/05/291393/05/29
130بررسی اثر موسیقی علمی در آموزش بیوشیمیهمکار اصلی121392/05/291393/05/29
131اثر تادالافیل بر فشار خون شریان ریوی و عملکرد بطن راست در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیاهمکار اصلی671392/05/291397/12/18
132 بررسی مقایسه ای ایجاد نقص و شکستگی در فایل هایReciproc و M-two در کانال های با انحنای شدیدهمکار اصلی121392/06/121393/06/12
133بررسی اثر آماده‌سازی‌های سطحی مختلف بر میزان استحکام باند ریزکششی دو نوع زیر ساخت کامپوزیت قدیمی (Aged) با دو نوع سمان رزینیهمکار اصلی101392/06/121393/06/12
134بررسی سازگاری زیستی MTA ترکیب شده با تسریع کننده های مختلفهمکار اصلی101392/07/091393/05/09
135بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص اثرات بالقوه سیستم یادگیری به کمک همتایانهمکار اصلی121392/07/091393/07/09
136بررسی وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی وابسته به آن در بیماران β تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکزتالاسمی امیرکلا (1392)همکار اصلی91392/07/091393/04/09
137بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت گلاس آینومر فلو یونوسیلهمکار اصلی161392/07/091393/11/14
138بررسی میزان رضایت بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392مجری51392/07/091393/01/09
139مقایسه فراوانی ریسک فاکتورهای سکته مغزی و قلبی در بیماران 45- 15سال در بیمارستان های دولتی بابل در سال 91-85همکار اصلی51392/07/091393/01/09
140بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای دندانهای شیری درمان شده با غلظتها و وزن های ملکولی مختلف کیتوزان.همکار اصلی91392/07/231393/04/23
141مقایسه تغییرات اندازه کلیه پیوندی و میزان بروز باکتریوری و عفونت مجاری ادراری در وضعیت های زمانی مختلف از نقطه خروج کاتتر ادراریهمکار اصلی201392/07/231394/03/23
142بررسی مقایسه ای اثر دستگاه های لایت کیور LED و QTH بر میزان سختی سطحی کامپومر رنگیtwinky star و کامپوزیت هیبریدهمکار اصلی151392/07/231393/11/14
143بررسی صدمات چشمی همراه با شکستگی های بخش میانی صورت در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی بابل بین سالهای 1391-1381همکار اصلی131392/08/211393/09/21
144بررسی دموگرافیک وخصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مولتیپل مایلومای مراجعه کننده وبه بیمارستان آیت الله روحانی بابل از سال 1388-1391همکار اصلی121392/09/051399/03/08
145اثر روشنایی محیط، بر روی ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای تابعه شهرستان بابلهمکار اصلی181392/09/051394/03/05
146مقایسه تاثیر مداخلات طبی و روانی بر اختلالات روانپزشکی زنان بعد از سقط جنینهمکار اصلی641392/09/051397/12/14
147اثر مکیدن غیر مغذی بر روی درصداشباع اکسیژن نوزاد تحت درمان با فشار مثبت مداوم راه هوایی از طریق بینیهمکار اصلی181392/09/191394/03/19
148بررسی فراوانی بی اختیاری ادراری به تفکیک نوع آن در مراجعه کنندگان به درمانگاه زنان بیمارستان آیت ا.. روحانی در سال92همکار اصلی131392/11/011393/12/01
149مقایسه توانایی نظریه ذهن در دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی با شنوایی هنجار و مبتلا به کم شنوایی حسی- عصبیهمکار اصلی81392/11/011393/07/01
150نتیجه ی درمان آمبلوپیا به روش patching در کودکان زیر9 سال در دو دهه ی اخیرهمکار اصلی261392/11/011395/01/01
151ارتباط عوامل چهارده گانه روانشناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی361392/11/151395/11/15
152 مقایسه پذیرش روش های کنترل رفتاری بر روی صندلی دندانپزشکی با بیهوشی عمومی توسط والدین کودکان غیرهمکار 3 تا 5 سالههمکار اصلی121392/12/131393/12/13
153ارزیابی اثر آربوتین بر فاکتورهای بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی در سرم و بافت های رت سالمهمکار اصلی481392/12/201397/12/27
154بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشگاه علوم پزشکی بابل در ارتباط با حوادث حین درمان اندودنتیک در سال تحصیلی 1393- 1392همکار اصلی71392/12/201393/07/20
155بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با برخی مارکرهای التهابی و تریس المنتها در خانمهای مبتلا به سرطان پستان درمان شدههمکار اصلی181392/12/201394/06/20
156مقایسه بروز بیش فعالی در سنین پیش‌دبستانی با سابقه بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادانهمکار اصلی181392/12/201394/06/20
157بررسی اختلالات روانی در کودکان با اختلالات بیش فعالی . نقص توجه در شهر بابلهمکار اصلی181393/01/261394/07/26
158تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان ترم 3 پرستاری سال 1392همکار اصلی141393/01/261394/03/26
159بررسی کلینیکی میزان شکست درمان های دندانپزشکی اطفال تحت بیهوشی عمومیهمکار اصلی551393/02/091397/08/22
160مقایسه میزان بارداری در پروتکل های (اگزژن)) Artificial و Stimulation(تحریک تخمکگذاری) با پروتکل Natural (طبیعی) در زنان کاندید دریافت بلاستوسیست بعداز انجماد جنینهمکار اصلی151393/02/301394/05/30
161استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس؛ یک مرور سیستماتیکهمکار اصلی61393/05/141393/11/14
162ارزیابی دقت دو آپکس یاب الکترونیکی ( ROOT ZX & RAYPEX 6 ) در تعیین طول کارکرد کانال در درمان مجدد کانال ریشههمکار اصلی121393/05/281394/05/28
163آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان باردار از سلامت دهان و همبستگی آن با شرایط بالینی (بابل 1393)همکار اصلی101393/07/081394/05/08
164 بررسی فراوانی رنگ دندان سانترال بالا با دو نوع نمونه رنگ در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار اصلی121393/07/081394/07/08
165بررسی پیامد بالینی بیماران پس از جراحی همرمان پیوند عروق کرونر و ترمیم میترال در بیمارستان آیت الله روحانی از سال89 تا پایان 92همکار اصلی201393/07/081395/03/08
166بررسی وضعیت سلامت دندانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در کودکان پیش دبستانی شهر بابل در سال 1393همکار اصلی551393/07/081398/02/03
167بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه گزنه بر سطح گلوکز و آنزیم AMPK در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکار اصلی391393/08/271396/12/08
168بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های مختلف بالینی در بیماران بیمارستان آیت اله روحانی شهر بابل (92-93)همکار اصلی121393/09/251394/09/25
169مقایسه هیستولوژیک، هیستومورفومتریک و رادیولوژیک دو مجموعه Cenobone/cenomembrane و Bio-oss/Biogide در بازسازی افقی ریج آلوئولار: یک مطالعه مقدماتی.همکار اصلی491393/10/231397/11/30
170مقایسه ونلافاکسین آهسته رهش وسریع رهش در درمان بیماران دچار اختلال اضطرابی منتشرهمکار اصلی201393/10/231395/06/23
171مقایسه اثر چند نوع دهانشویه ی کلرهگزیدین بر ثبات رنگ کامپوزیت های میکروهیبرید و نانوکامپوزیتهمکار اصلی151393/11/281395/02/28
172مقایسه اثر مواد رمینرالیزه کننده مختلف بر ریز سختی مینا به دنبال درمان ریز سابیهمکار اصلی131393/11/281394/12/28
173بررسی شاخص های آنتروپومتری در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدیتحت بالینیهمکار اصلی481393/12/191397/12/14
174بررسی مولکولی اینتگرون های کلاس I,II,III و ارتباط آن با مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویه های اسینتو باکتر جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان روحانی بابل (1393)همکار اصلی61393/12/191394/12/28
175مقایسه آزمایشگاهی فعالیت ضد قارچی BioPure MTAD و عصاره اسطوخودوس با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکانسهمکار اصلی71393/12/191394/07/19
176تاثیر تجویز عصاره آبی فلوس بر میزان سقط، ناهنجاری زایی ظاهری و برخی شاخص های سرمی انتخابی در رت باردارهمکار اصلی141393/12/191395/02/19
177مقایسه فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به ضایعات سرطانی و غیر سرطانی مری.همکار اصلی91394/01/251394/10/25
178تعیین میزان بقا و مرحله بندی بیماران مولتیپل مایلومای مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابل طی سال های 1394-1388همکار اصلی121394/01/251395/01/25
179 مقایسه اثر نوشیدنی های انرژی زا بر ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت رزینهمکار اصلی131394/01/251395/02/25
180: بررسی اثر زمان های مختلف تهیه کست برتغییرات ابعادی دونوع ماده قالب گیری سیلیکونیهمکار اصلی131394/02/221395/03/22
181تأثیر صدای زنده مادر بر عوامل فیزیولوژیک نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکار اصلی181394/02/221395/08/22
182مقایسه وضعیت شنوایی در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالمهمکار اصلی61394/03/051394/09/05
183همراهی پلی مورفیسمژنTLR-4و سنجش TNF-αدر بیماران مبتلا به پپتیک اولسر همراه هلیکوباکتر پیلوری مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی در بابلهمکار اصلی181394/03/051395/09/05
184بررسی نتایج درمان کانسرواتیو شکستگی استابولوم در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی بابل در طی سال های 1393-1384همکار اصلی241394/03/051396/03/05
185ارزشیابی برنامه های آموزشی در چند گروه آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل از دیدگاه دانشجویان بر اساس الگوی ارزشیابی CIPPهمکار اصلی61394/03/051394/09/05
186مقایسه کیفیت زندگی نوجوانان سالم و مبتلا به تالاسمی ماژورهمکار اصلی81394/03/051394/11/05
187ارتباط بین پارامترهای اسپرم با الگوهای مختلف Host ومیزان فراگمانتاسیون DNA با استفاده از کیت های هالواسپرمهمکار اصلی151394/03/051395/06/05
188بررسی وضعیت سلامت پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار اصلی121394/03/191395/03/19
189مقایسه انقباض پلیمریزاسیون دو نوع اکریل مختلف پست در محیطهای خشک و مرطوب در زمانهای مختلفبا2روش اندازه گیریهمکار اصلی91394/03/191394/12/19
190بررسی مقایسه‌ای سختی سطحی چند نوع گلاس آینومر تقویت شده با رزین و یک نوع کامپومرهمکار اصلی41394/04/021394/08/19
191همراهی پلی مورفیسم ژن TLR-2 و سنجش IL-1β در بیماران مبتلا به پپتیک اولسر همراه با هلیکوباکتر پیلوری در شهر بابلهمکار اصلی181394/04/161395/10/16
192ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک در نوزادان متولد شده از موش سفید صحرایی ناشی از دریافت عصاره آبی پولپ میوه فلوس در دوران بارداریهمکار اصلی161394/04/161395/08/16
193تعیین پلی مورفیسم cagAو IL-1βوتغییرات آللیک VacAدر نمونه ی بیوپسی بیماران هلیکوباکترپیلوری و ارتباط آنها با سرطان معدهمجری101394/04/301395/03/10
194تأثیر مراقبت مادرانه آغوشی (کانگورویی) بر سلامت روان مادران دارای نوزاد نارسهمکار اصلی181394/04/301395/10/30
195تأثیر برنامه آشناسازی مادران دارای نوزاد بستری، با محیط NICU برسطح اضطراب آنهاهمکار اصلی181394/04/301395/10/30
196تاثیرشربت قرصعنه بر دیسمنوره اولیه، کارآزمائی بالینی با گروه کنترلهمکار اصلی451394/04/301399/02/03
197بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و ارتباط آن با خودکارامدی و مشخصات فردی- اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی311394/04/301396/12/15
198بررسی تاثیر سه منبع نوری بر توانایی تطابق رنگ بصری در نمونه های vita classicهمکار اصلی181394/04/301395/10/30
199تعیین فراوانی انواع گروههای خونی سیستم ABO/Rh در بین بیماران دیابت تیپ دوهمکار اصلی371394/04/301397/05/16
200بررسی اثرغلظت ها و زمان های مختلف اچ با اسید هیدروفلوئوریک براستحکام باند ریزبرشی سرامیک های فلدسپاتیک و لیتیوم دی سیلیکات CAD/CAMهمکار اصلی131394/05/131395/06/13
201مقایسه میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی از اقدامات درمانی اورژانس های پزشکیهمکار اصلی121394/05/131395/05/13
202تاثیر کپسول کاسر (زنجبیل، زنیان و فلفل) بر کاهش شدت نفخ عملکردیهمکار اصلی451394/05/271399/02/17
203بررسی حضور ژن بتالاکتاماز در سویه های انتروباکتر جدا شده از بیمارستان های بابل و ارتباط آن با مقاومت های آنتی بیوتیکیمجری91394/05/271395/02/27
204بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر وضعیت استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع2همکار اصلی121394/05/271395/05/27
205تاثیر مقادیر کم بوپیواکائین و فنتانیل دربی حسی نخاعی بر میزان سطح بلوک حسی وحرکتی در بیماران سالمندهمکار اصلی121394/07/071395/07/07
206بررسی اثرغلظت ها و زمان های مختلف اچ با اسید هیدروفلوئوریک برخشونت سطحی سرامیک های فلدسپاتیک و لیتیوم دی سیلیکات CAD/CAMهمکار اصلی131394/07/071395/08/07
207مقایسه سختی سطحی رنگ های مختلف کامپومرTwinky star سخت شده با دستگاه QTH وLEDهمکار اصلی111394/07/071395/06/07
208بررسی اثر نسبت های مختلف پودر به مایع بر ریز نشت ترمیم های گلاس اینومر تقویت شده با رزینهمکار اصلی151394/07/071395/10/04
209اثر نوردرمانی UVB با طول موج باریک برسطح سرمی فولاتهمکار اصلی241394/07/211396/07/21
210بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی بابل(1394)در قالب گرانت پژوهشی سال 1393همکار اصلی121394/07/211395/07/21
211بررسی میزان بیان ژن های babA وsabA در هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به زخم معده ، زخم دوازدهه وسرطان معده.همکار اصلی91394/07/211395/04/21
212بررسی مولکولی کاست های ژنی اینتگرون های کلاس یک و دو وسه و ارتباط آن ها با مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویه های آسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان روحانی بابل در سال 95-1394مجری61394/07/291395/01/29
213مقایسه اثر کلونیدین و ترامادول خوراکی در پیشگیری از لرز بعد از عمل در جراحی های پایین شکم در بیهوشی اسپاینالهمکار اصلی121394/08/051395/08/05
214مقایسه اثر پیش درمانی دگزامتازون و ایبوپروفن در میزان درد پس از درمان ریشههمکار اصلی121394/08/051395/08/05
215بررسی وضعیت پریودنتال در دیستال مولر دوم فک پایین پس از جراحی مولر سوم نهفته مجاورهمکار اصلی131394/08/051395/09/05
216بررسی اثر فتودینامیک‌ تراپی در درمان پریودنتیت متوسط تا شدیدهمکار اصلی111394/08/051395/07/05
217بررسی کلینیکی دهانشویه کلرهگزیدین وی وان در ژنژیویت مرتبط با پلاک دندانیهمکار اصلی181394/08/051396/02/05
218بررسی میزان نیکل و کروم موی سر افراد تحت درمان ارتودنسی ثابتهمکار اصلی261394/08/051396/10/05
219بررسی فراوانی گروه های خونی ABO/Rh در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکاردهمکار اصلی381394/08/191397/10/04
220مقایسه عوارض و عود دو تکنیک لیختن اشتاین و باسینی در ترمیم هرنی اینگوئینالهمکار اصلی161394/08/191395/12/19
221مقایسه اثر نورتریپتیلین و دولوکسیتین در نوروپاتی دیابت تیپ IIهمکار اصلی161394/08/191395/12/19
222نتایج ازوفاژکتومی ترانس هیاتال با آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستریک در بیماران مبتلا به کانسر مری مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالهای 94-1384همکار اصلی351394/09/031397/08/01
223اثر تک دوز دگزامتازون در کاهش درد و تهوع و استفراع پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکار اصلی201394/09/031396/05/03
224مقایسه اثر مت فورمین و رازیانه در تغییر شاخصهای آنتروپومتریک و تستهای آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکار اصلی381394/09/031397/10/18
225بررسی فراوانی استفاده از پیچ و راد در تنگی کانال نخاعی کمری، هرنی دیسک های کمری در بیماران الکتیو مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهید‌بهشتی و آیت‌اله‌روحانی بابل طی سال‌های 1393-1392همکار اصلی161394/09/031396/01/03
226ارزیابی بیماران دچار پارگی مری از لحاظ عوامل بالینی، نوع درمان و عوارض آن در بیمارستان‌های تابعه شهرستان بابل در طی سال های 1394-1381همکار اصلی191394/09/171396/04/17
227ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های نوزاد پره ترم حین حمام کردنهمکار اصلی181394/09/171396/03/17
228بررسی ارتباط میزان کلسیم,منیزیم و آهن بیماران دیابتی مبتلا به پریودنتیت مزمنمجری371394/09/171397/10/25
229مقایسه تغییرات همودینامیک و عمق بیهوشی در انفوزیون پروپوفول با ایزوفلوران استنشاقی در بیماران عمل جراحی کاتاراکتهمکار اصلی121394/09/171395/09/17
230بررسی ملکولی کاست های ژنی اینتگرون کلاس 1 و ارتباط آن با مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویه های E.coli جدا شده ازبیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... روحانی بابل (1394)مجری61394/09/171395/03/17
231اثر غلظت های متفاوت نانوذرات اکسید روی بر استحکام باند ریز برشی و ریزنشت کامپوزیت های فلو با مینای دندانهمکار اصلی121394/10/011395/10/01
232ارزیابی درگیری مفصل کریکوآریتنوئید در بیماران ارتریت روماتوئید نسبت به افراد غیر RA به روش اندوسکوپی سختهمکار اصلی351394/10/011398/06/07
233بررسی تحرک،زیست پذیری و مورفولوژی اسپرم استخراج شده از بافت بیضه با افزودن تئوفیلین قبل از انجمادهمکار اصلی371394/11/051397/12/14
234فراوانی عوارض توتال گاسترکتومی در بیماران مبتلا به کانسرمعده در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال‌های 1394-1381همکار اصلی121394/11/051395/11/05
235بررسی پیامد اعمال جراحی تیروئید با و بدون درنهمکار اصلی251394/11/051396/12/22
236مقایسه اثر کتامین و اندانسترون با لیدوکائین درکاهش درد حین تزریق پروپوفولهمکار اصلی181394/11/051396/05/05
237تاثیر افزودن پودر سفتی زوکسیم به پماد کلوتریمازول در درمان عفونت های قارچی گوش میانیهمکار اصلی341394/11/051397/08/22
238مقایسه میزان رنگ پذیری سه نوع رزین کامپوزیت در زمان های مختلف طی 24 ساعت اول پس از سخت شدن.همکار اصلی121394/11/061395/11/06
239مقایسه ی استحکام باند برشی گلاس آینومر تقویت شده و رزین کامپوزیت با دو نوع سیستم باندینگ به Calcium Enriched Mixtureهمکار اصلی261394/11/061396/12/29
240بررسی اثر درمانی Total Contact Casting در زخم پای دیابتی در بیمارستان شهید‌بهشتی بابل طی سال‌های 1394-1393همکار اصلی351394/11/201397/10/04
241بررسی میزان توافق اساتید طب سنتی ایرانی در تعیین مزاج جوانان سالم 30-18 سالهمکار اصلی61394/11/201395/05/20
242مقایسه اثر اتوموکستین و متیل فنیدیت درکودکان مبتلا به بیماری بیش فعالی –عدم تمرکز مراجعه کنده به مراکز سرپاییهمکار اصلی251394/12/041396/12/29
243بررسی میزان آگاهی ونگرش دندانپزشکان عمومی شهربابل درموردسرطان دهان وعوارض درمان آنهمکار اصلی31394/12/041395/03/11
244بررسی شیوع ترومای مزمن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی بابل از 1396-1395همکار اصلی341394/12/041397/10/04
245بررسی ارتباط بیماری پریودنتال و بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)همکار اصلی61394/12/041395/06/04
246بررسی اثر پیشگیرانه تزریق موضعی Ketorolac و Piroxicam بربی دردی بعد از جرحی مولر سومهمکار اصلی91394/12/181395/09/18
247ارزیابی ملاک انتخاب سیستم ایمپلنت در دندانپزشکان شهرستان های بابل و گرگانهمکار اصلی61394/12/181395/06/18
248بررسی اپیدمیولوژیک بیماران زیر 50 سال مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان های ایت ا... روحانی و شهید بهشتی بابل از شهریور سال 1388تا اسفند 1395همکار اصلی251394/12/181397/01/18
249بررسی همراهی کاهش تراکم استخوان و بیماری پریودنتالهمکار اصلی91394/12/181395/09/18
250اپیدمیولوژی و عوامل مرتبط با هایپومینرالیزاسیون مولر انسیزور در کودکان 7-9 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بابلهمکار اصلی181394/12/181396/06/18
251بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های مرتبط با آنها در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پرسنل بیمارستان روحانی شهرستان بابل(95-1394)همکار اصلی61395/01/241395/07/24
252بررسی یافته های تصادفی مخاطی سینوس ماگزیلاری درتوموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطیهمکار اصلی261395/01/241397/03/21
253فراوانی سویه های کلستریدیوم دیفیسیل تولید کننده توکسین در بیماران اسهالی بیمارستان های بابل با دو روش کشت توکسیژنیک و PCR در سال 1394-1395همکار اصلی341395/01/241397/11/16
254تاثیر محیط کشت روی حاصل از رشد سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف در ترمیم تاندون آشیل آسیب دیده در موش صحراییهمکار اصلی161395/02/141396/06/14
255بررسی سطح سرمی تروپونین I در شدت های مختلف سکته های مغزی ایسکمیکهمکار اصلی341395/02/141397/12/14
256بررسی ارتباط میزان لیپیدها، پروتئین ها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق با شاخصهای سلامت دهان و دندان در بیماران مبتلا به دیابت نوع یکهمکار اصلی221395/02/141396/12/15
257مقایسه هوش هیجانی در زنان 40-20 ساله با و بدون اختلال افسردگی اساسیهمکار اصلی121395/02/141396/02/14
258مطالعه پارامترهای اسپرم , میزان باروری و تغییرات بافتی گنادها در نسل دوم از مادران هایپوتیروئیدی در موش صحراییهمکار اصلی191395/02/141396/09/14
259تعیین فراوانی الیگو اسپرمی و آزو اسپرمی در مردان نابارور و همراهی آن با برخی عوامل خطر سازهمکار اصلی191395/02/141396/09/14
260ارتباط هورمون تیروتروپین (TSH) با پارامترهای انتروپومتریک و لیپید پروفایل ، در بیماران دیابتیک تیپ II یوتایروییدهمکار اصلی121395/02/141396/02/14
261بررسی ریسک فاکتورها در نتایج اعمال جراحی تعویض کامل مفصل زانو و مفصل هیپ در بیماران جراحی شده در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی311395/02/281397/10/04
262بررسی ارتباط پاسخHBs Ab و بیانTLR 2,3,4 با فصل تولد کودکان 5-3 سالههمکار اصلی181395/03/111396/09/11
263مقایسه سطح سرمی کاتلیسیدین MBL، LL37 و فیکولین-M در بیماران مبتلا به گاستریت H.pylori مثبت و منفیهمکار اصلی151395/03/111396/06/11
264بررسی فراوانی ژن های مسئول ESBL(SHV،TEM ، CTX-M)در بین سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری دربیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابلهمکار اصلی61395/03/111395/09/11
265بررسی فراوانی ESBL و MBL در نمونه های اسنیتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان بابل در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴همکار اصلی61395/03/111395/09/11
266بررسی تاثیر اپی ژنتیک داروی دیسولفیرام بردمتیلاسیون پروموتور ژنRASSF1A در رده سلول سرطانی پستانهمکار اصلی171395/03/221396/08/22
267بررسی دقت تشخیصی TIRADS) Thyroid Imaging Reporting and Data System) در تشخیص بدخیمی ندول های تیروئیدهمکار اصلی301395/03/251397/09/25
268ارتباط سازگاری و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیمجری331395/03/251397/12/14
269بررسی همراهی رادیوگرافی پانورامیک و علائم کلینیکال حین و پس از جراحی دندان مولر سوم در تشخیص درگیری عصب آلوئولر تحتانیمجری311395/03/291397/10/25
270بررسی تنوعات آناتومیک عروقی عصبی در ناحیه قدام فک بالا در تصاویر cbctهمکار اصلی131395/03/291396/04/29
271بررسی تغییرات NT-proBNP در بیماران با نارسایی احتقانی قلب تشدید شده قبل و بعد از درمان بر اساس BMI در شهر بابلهمکار اصلی121395/04/081396/04/08
272فراوانی و عوامل خطر کولیک شیرخوارگی در شیر مادر خواران متولد شده در بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال1395همکار اصلی151395/04/081399/03/05
273مقایسه الکتروکوتر و سوچور لیگایشن لنفاتیک عروق ایلیاک در تجمع مایع اطراف کلیه ی پیوندیهمکار اصلی281395/04/081397/08/08
274بررسی همزمان پروتئین‌های‌(C-reactive (CRP:C-reactive protein سرم‌ و آنتی‌ژن کارسینوامبریونیک (CEA:Carcinoembryonic antigen) قبل از عمل جراحی به عنوان یک فاکتور پیش‌آگهی‌دهنده در بیماران با سرطان کارسینوم سلول پوششی مری (ESCC) Esophageal Squamous Cell Carcinomaهمکار اصلی271395/04/221397/07/22
275بررسی همراهی سطح سرمی MicroRNA 140 با سرطان پستان در مراحل اولیه بیماریهمکار اصلی241395/04/221397/04/22
276بررسی فراوانی ژن های مقاومت به آمینو گلیکوزیدها (aacC1،aphA6،aadA1) در بین سویه های اسینتو باکتر بومانی مقاوم به چند دارو جدا شده از بیماران بستری در بیمارستانهای شهرستان بابلهمکار اصلی121395/04/221396/04/22
277مقایسه فراوانی سکته های مغزی و عوامل خطر آن در بیماران شهری و روستایی شهرستان بابل در سال ١٣٩٥همکار اصلی151395/05/051396/08/05
278بررسی فراوانی آلودگی محیطی بخش های مختلف بیمارستان آیت الله روحانی شهر بابل به باکتری کلستریدیوم دیفیسیل در سال 1395همکار اصلی61395/05/051395/11/05
279بررسی مقایسه ای ضخامت عاج باقیمانده در ناحیه کرونالی پس از آماده سازی کانال بـا فایـل هـای روتاری و دستی در پره مولر اول دو ریشه ماگزیلا با استفاده از CBCTهمکار اصلی161395/05/191396/09/19
280بررسی زمان رویش اولین دندان شیری و نقش عوامل مرتبط با آن(بابل 1394-95)همکار اصلی211395/05/191397/03/01
281همراهی سابقه سرطان پستان در خانواده درجه یک و دو بیماران مبتلا به سرطان پروستاتهمکار اصلی251395/07/131397/08/22
282بررسی کلینیکی و رادیوگرافیک تأثیر ذرات کیتوزان در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتالهمکار اصلی271395/07/131397/10/04
283بررسی نوع آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک و میزان مصرف آن در بیماران الکتیو ارتوپدی، جراحی شده بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1394همکار اصلی121395/07/131396/07/13
284ارتباط بین دیامتر، سطح و حجم دهلیز چپ با بیماری دیابت تیپ IIهمکار اصلی201395/07/131397/03/13
285بررسی تاثیر رنگ و ضخامت سرامیک های مختلف CAD/CAM بر شدت نور عبوری دستگاه لایت کیور و ریزسختی سمان رزینی نوریهمکار اصلی201395/07/131397/03/29
286بررسی اختلالات همراه در کودکان 14ـ 6 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه در کلینیک روانپزشکی شهرستان بابل در سال 94-95همکار اصلی121395/07/131396/07/13
287مقایسه اثر ضد قارچی اسانس آویشن و پونه با نیستاتین علیه گونه های کاندیدا آلبیکانس استاندارد و بومی دهانهمکار اصلی121395/07/131396/07/13
288بررسی همراهی بتا تالاسمی مینور با اختلال عملکرد توبولی کلیههمکار اصلی241395/07/131397/07/13
289اثربخشی اندانسترون در پیشگیری از افت فشار خون پس از انجام بی‌حسی نخاعی در بیماران سزارین الکتیوهمکار اصلی281395/07/131397/11/13
290بررسی همراهی پسوریازیس با بیماری عروق کرونر(CAD)همکار اصلی201395/07/131397/03/13
291بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماری پارکینسون و همراهی آن با شدت بیماریهمکار اصلی261395/07/131397/09/06
292بررسی اثر عصاره های مختلف هسته انگور سیاه بر باکتری های استرپتوکوک موتانس و سوبرسینوسهمکار اصلی191395/07/271397/02/27
293بررسی اثر عصاره های مختلف هسته انگور سیاه بر باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و کازئیهمکار اصلی181395/07/271397/01/28
294استرس حاد در مصدومین ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل در طی سال های 1395همکار اصلی191395/07/271397/02/27
295بررسی همراهی استرس مادر و خلق و خوی کودک با پوسیدگی زودهنگام دندان کودکانهمکار اصلی181395/07/271397/01/27
296ارزش تشخیصی سونوگرافی FAST در تشخیص مایع آزاد شکمی نسبت به اولترا سونوگرافی کامل در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1395همکار اصلی151395/07/271396/10/27
297فراوانی اختلالات بلع در بیماران دچار سکته مغزی بستری شده در بیمارستان آیت االله روحانی شهرستان بابل در سال های 1393 و 1394همکار اصلی251395/07/271398/09/11
298بررسی تاثیر افزودن سدیم فلوراید به ادهزیو نسل پنجم بر دوام باند ریزکششیهمکار اصلی201395/07/271397/03/29
299تاثیر استفاده از پلاسمای غنی از فاکتور رشد (PRGF) در درمان ضایعات داخل استخوانی سه دیواره پریودنتالهمکار اصلی241395/07/271397/07/17
300ارزیابی تنوعات آناتومیکی کمپلکس استئومئاتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی ( CBCT ) در جمعیتی از شمال کشور ایران.همکار اصلی91395/07/271396/04/27
301ارزیابی سلامت پریودنتال در مراجعه کنندگان به بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل که داروی آتورواستاتین مصرف میکنند در سال ۹۶-۱۳۹۵همکار اصلی241395/07/271397/07/17
302اثر نوردرمانی UVB با طول موج باریک برسطح سرمی هموسیستیینهمکار اصلی181395/07/271397/01/27
303فراوانی عفونت محل پورت به دنبال کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی و ارتباط آن با BMI در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالهای 1394-1391همکار اصلی241395/07/271397/07/27
304فراوانی عفونت ادراری علامتدار بعد از بیوپسی ترانس رکتال پروستات بین سالهای 89-94در شهرستان بابلهمکار اصلی271395/08/041397/11/16
305بررسی عمکلرد دیاستولی بطن چپ قلب قبل و بعد از Percutaneous Coronary Interventionهمکار اصلی201395/08/041397/04/04
306بررسی پیامد های داخل بیمارستانی بیماران تحت درمان با PCI اورژانسی در بیمارستان آیت ا.. روحانی شهرستان بابلهمکار اصلی241395/08/041397/08/04
307مطالعه مولکولی سویه های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از نمونه های بدست آمده ازبخشهای مختلف بیمارستان روحانی در سال 95-94همکار اصلی271395/08/111397/11/16
308ارتباط کیفیت خواب سه ماهه سوم بارداری با نشانه های روانی پس از زایمان در زنان نخست زاهمکار اصلی261395/08/111398/04/21
309اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت مجازی بر استرس والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکار اصلی191395/08/181397/03/18
310اثر ماساژ شکمی بر تحمل تغذیه ای نوزادان بسیار کم وزنهمکار اصلی121395/08/181399/03/05
311مقایسه تاثیر عصاره هیدرو الکلی سنبل الطیب هندی (Nardostachys jatamansi DC.) با دومپریدون® بر علائم بالینی بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی/ سندرم زجر بعد از غذا.همکار اصلی201395/08/251397/04/25
312مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه سدر و هیپوکلریت سدیم بر باکتری انتروکوکوس فکالیسهمکار اصلی121395/08/251396/08/25
313مقایسه یافته های سونوگرافی و ماموگرافی توده های پستان با یافته های پاتولوژیک core-needle biopsyهمکار اصلی121395/08/251396/08/25
314بررسی همراهی بیماری پریودنتیت مزمن با غلظت گلوتاتیون، اسید اوریک ، نیتریت و نیترات در بزاقمجری121395/08/251396/08/25
315ارزیابی هیستوپاتولوژیک کیسه صفرا در بیماران تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال های 1394-1388همکار اصلی161395/09/021397/01/02
316بررسی رشد گفتار و زبان در کودکان 0 تا 6 سال حاصل از شیوه های باروری کمکی در مرکز درمانی ناباروری فاطمه الزهرا تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی241395/09/021398/07/06
317بررسی کیفیت زندگی و سلامت روان در خانم های مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در سال96-1395همکار اصلی241395/09/021397/09/02
318بررسی دقت تشخیصی MR ماموگرافی در مقایسه با ماموگرافی همراه با اولتراسوند در بیماران باریسک متوسط وبالای سرطان پستانهمکار اصلی181395/09/161397/03/16
319مقایسه استحکام باند برشی گلاس اینومر تقویت شده با رزین و رزین کامپوزیت به Mineral Trioxide Aggregate و BioCeramic Root Repair Materialهمکار اصلی111395/09/231396/08/23
320فراوانی موقعیت های دندان های کانین دائمی نهفته ماگزیلا در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) در جمعیتی از شمال کشور ایران .همکار اصلی51395/10/071396/03/07
321بررسی تاثیر روش های مختلف تجویز فلوراید بر خشونت سطحی سیم های ارتودنسی Rhodium coated NiTiهمکار اصلی281395/10/071398/02/07
322بررسی تاثیر چای سبز و سیاه بر ریزسختی و پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینای دندان های شیریهمکار اصلی221395/10/071397/08/22
323کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان ایت اله روحانیهمکار اصلی181395/10/071397/04/07
324فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران صرعی بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان روحانی در سال 95همکار اصلی181395/10/071397/04/07
325بررسی تنوعات آناتومیکی سپتاهای سینوس ماگزیلا با استفاده از تصاویر CBCTهمکار اصلی131395/10/071396/11/07
326شیوع اختلالات خلقی در مادران کودکان 6-14 سال مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی شهرستان بابل در سال 95-93همکار اصلی121395/10/141396/10/14
327میزان و علل مرگ و میر نوزادان شهرستان بابل در طی سالهای94 - 93همکار اصلی121395/10/281396/10/28
328تاثیر آموزش بسته مراقبت معنوی به پرستاران بر رضایتمندی والدین دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی131395/10/281396/11/28
329بررسی سطح سرمی miR-103 در بیماران پره دیابتی و دیابتی نوع 2همکار اصلی121395/11/121396/11/12
330مقایسه تزریق subacromial کتورولاک،بتامتازون LA و تریامسینولون در درمان سندرم Impingementهمکار اصلی231395/11/121397/10/12
331بررسی تاثیر روش های مختلف تجویز فلوراید بر خصوصیات load-deflection سیم های ارتودنسی Rhodium Coated NiTiهمکار اصلی281395/12/031398/04/03
332علل مرگ و میر نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان ایت الله روحانی بابل طی سالهای1396-1389همکار اصلی91395/12/091399/03/06
333پیش بینی میزان موفقیت ناباروری بیماران تحت درمان ART به روش نئورا فازیمجری121395/12/101396/12/10
334بررسی فضای واکه ای وساختار سازه ای واکه های زبان فارسی در افراد 40-18ساله با گویش مازندرانی ساکن مازندرانهمکار اصلی211395/12/101398/05/28
335تشخیص گونه های بروسلا با استفاده از تکنیک تکثیر هم دما به واسطه حلقه (LAMP) و مقایسه آن با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)مجری121395/12/101396/12/10
336نتایج اندوسکوپی اولتراسونوگرافی(EUS ) در موارد CBD دیلاته با علت نامشخص در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله روحانی بابل در سال 1395همکار اصلی181395/12/101397/06/10
337بررسی هوش اخلاقی دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلیهمکار اصلی161395/12/171397/04/17
338طراحی و راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک بیماران اورژانس 115 بابلمجری101395/12/171396/10/17
339ارتباط سطح سرمی Vitamin D با سرطان پستان در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی271395/12/171398/03/17
340بررسی مورفومتریک سینوس فرونتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)همکار اصلی211396/01/291397/10/18
341بررسی ارتباط بین پوسیدگی دندان مولر اول دائمی در کودکان ۷ تا ۹ ساله شهر بابل و آگاهی مادران از زمان رویش این دندانهمکار اصلی211396/01/291397/11/16
342بررسی مقایسه ای میزان P53 و MMP3در بزاق مبتلایان به SCC دهانی و افراد سالمهمکار اصلی131396/01/291397/03/01
343بررسی تاثیر شاخص توده بدنی برمیزان پروتئین های بزاق و شاخص DMFT در دختران 15-13 سالههمکار اصلی151396/02/121397/05/12
344بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان ¬های بابل و آمل به دو روش فنوتیپی و ژنوتیپی در سال 1395همکار اصلی211396/02/191397/11/16
345بررسی تاثیر غوطه وری سافت لاینر در ایزوبوتیل متاکریلات در استحکام باند کششی آن با رزین آکریلی آماده سازی شده با لیزر و سندبلاستهمکار اصلی121396/02/261397/02/26
346اثر تجویز خوراکی فنوفیبرات بر روی سطح سرمی بیلی روبین در نوزادان رسیده با زردیهمکار اصلی181396/03/021397/09/06
347مقایسه اثر چشیدن محلول ساکارز، استنشاق بو و چشیدن شیر مادر بر شدت درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادانهمکار اصلی151396/03/021397/06/02
348رابطه زردی طول کشیده با سطح سرمی روی در نوزادان رسیدههمکار اصلی121396/03/021397/03/02
349آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل پیرامون موازین کنترل عفونت های بیمارستانی سال 96 - 1395مجری121396/03/021397/03/02
350مقایسه تأثیر فواصل مختلف بین ایمپلنتی بر میزان گیر اتچمنت های locator و Ball بعد از بارگذاری دوره ایهمکار اصلی111396/03/091397/03/01
351بررسی دقت تشخیصی نسخه فارسی پرسشنامه بیماری یابی زودهنگام آرتریت پسوریاتیکی (EARP)همکار اصلی181396/03/091397/09/09
352بررسی ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری مجاور با ریشه های درمان شده دندان های خلفی با استفاده از CBCTهمکار اصلی201396/03/091397/11/09
353مقایسه اثر نوشیدنی های انرژی زا بر سختی سطحی سه نوع کامپوزیتهمکار اصلی121396/03/231397/03/23
354مقایسه سیل اپیکال دو سیلر Adseal و Proseal با سیلر AH26 در پر کردن کانال به روش تراکم جانبیهمکار اصلی121396/03/231397/03/23
355بررسی تاثیر آرژینین بر خواص ضد استرپتوکوکوس موتانس کامپوزیت های فلو فاقد و حاوی فلورایدهمکار اصلی101396/03/231397/01/23
356تشخیص مولکولی مننژیت باکتریال باmultiplex Real time PCR,hc از نمونه های CSF کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان امیرکلا ومقایسه آن باکشت در شهرستان بابل (97-1396)همکار اصلی121396/05/031397/05/03
357اثرات درمانی ویتامین D در تیروییدیت هاشیموتوهمکار اصلی181396/05/031397/11/03
358مقایسه اثر دو روشHHFNC و NCPAP پس از تزریق سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس کمتر از 34 هفتههمکار اصلی121396/05/031397/05/03
359بررسی تغییرات سرمی miR-26a در بیماران مبتلا به سرطان سینه قبل و بعد از هرسپتین تراپیهمکار اصلی161396/05/171397/09/17
360بررسی اهداف و انگیزه استفاده دانشجویان از شبکه های مجازی( فیس بوک ، تلگرام ، اینستا گرام) در دانشجویان علوم پزشکی بابل در سال 1396-97همکار اصلی121396/05/171397/05/17
361مقایسه نتایج پیوند استخوانی اتوگرافت و آلوگرافت در جوش خوردگی شکستگی استخوان های بلند در بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابلهمکار اصلی261396/07/181398/09/18
362مقایسه ریز نشت اپیکال کانال های ریشه پر شده با مخروط گوتاپرکا با تقارب های مختلف به روش تراکم جانبی و تک مخروط گوتا پرکایF3همکار اصلی121396/07/251397/07/25
363تاثیر داروی ترانکسامیک اسید بر خونریزی ناشی از اعمال جراحی شکستگی استخوان رانهمکار اصلی211396/08/021398/05/02
364بررسی دوره ای وضعیت سلامت زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه زهرا، بابل به مدت 15سال (از سال 1412-1396)همکار اصلی11396/08/301396/09/30
365بررسی میزان تراز صدا در صنایع تراشکاری، جوشکاری و نجاری شهرستان بابل در سال 1396همکار اصلی211396/08/301398/06/05
366بررسی میزان پتانسیل بازیافت پسماندهای خشک ( کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلز) در خوابگاه های دختران وپسران دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1396همکار اصلی211396/08/301398/06/05
367بررسی هیستوپاتولوژیکی و اپی ژنتیکی اثر حفاطتی داروی دیسولفیرام بر جلوگیری از فیبروز ریوی ناشی از مصرف بلئومایسین در موش صحرایی.همکار اصلی121396/09/141397/09/14
368بررسی ارتباط BMI با شدت درد پس از جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکار اصلی241396/09/281398/09/28
369ارتباط سلامت معنوی، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با رشد پس از سانحه در زنان و مردان نابارورهمکار اصلی121396/09/281397/09/28
370بررسی ده ساله سرطان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی بابلسر،فاز 2همکار اصلی181396/10/121398/04/12
371ارزیابی کاربرد مدل رگرسیونی جدید هاردل برای تحلیل انباشتگی داده¬های شدت درد و میزان تهوع بعد از عمل سزارین تحت بیهوشی اسپاینالمجری61396/10/261397/04/26
372فراوانی خونریزی داخل بطنی (ivh)وشناسایی عوامل خطر IVHدرنوزادان خیلی کم وزن زیر34هفته بستری شده در NICU بیمارستان آیت ا... روحانی بابلهمکار اصلی131396/11/101397/12/10
373بررسی الگوی پروتئین های مترشحه در ادرار بیماران دریافت کننده ی پیوند کلیه و مقایسه ی آن با پروتئینهای مترشحه ‏از فیبروبلاست های فعال شده ی انسانهمکار اصلی181396/11/101398/05/10
374بررسی patency گرافت های بیماران CABG شده ، در بیماران تحت آنژیوگرافی کرونری ، در بیمارستان آیت اله روحانی بابل از سال 1392-1396همکار اصلی121396/12/081397/12/08
375ارزیابی سطح پلاسمایی lnc PCAT1 در افراد مبتلا به سرطان پروستاتهمکار اصلی181396/12/081398/06/08
376فراوانی عارضه درد شانه پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک انجام شده در بیمارستان‌ های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال‌های 95-1394همکار اصلی201396/12/081398/08/08
377بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به کاربرد توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی ( (CBCTهمکار اصلی131396/12/151398/01/15
378رابطه بین بروز افسردگی با سطح HbA1C در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت تیپ 1همکار اصلی121396/12/221397/12/22
379تهیه نسخه فارسی تست غربالگری عملکرد دهانی-چهره ای نوردیک و بررسی روایی و پایایی آن در کودکان 6-3 ساله شهرستان بابلهمکار اصلی81397/01/281397/10/18
380برخی از فاکتورهای موثر بر دیدگاه کارآموزان و کارورزان پزشکی بابل در باره تصمیم گیری مشترک پزشک-بیمارهمکار اصلی121397/01/281398/01/28
381بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوکریستال سلولز بر خشونت سطحی و ثبات رنگ رزین آکریلی اتوپلیمریزه رستوریشن ثابت موقتهمکار اصلی131397/02/041398/03/04
382فراوانی باسیل های گرم منفی بی هوازی قابل کشت در عفونت دندان های شیری کودکان مراجعه کننده به بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی بابل با روش توالی یابی ژن 16SrRNAهمکار اصلی131397/02/041398/03/04
383بررسی عوامل اختلالات خواب در بیماران ترومایی و غیر ترومایی بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابلهمکار اصلی191397/02/111398/09/11
384بررسی رابطه سلامت معنوی و رضایت از زندگی در سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان آیت ا... روحانی بابلهمکار اصلی121397/02/111398/02/11
385مقایسه ریزنشت عاجی یک سیستم ادهزیو یونیورسال در دو حالت سلف اچ و اچ انتخابی مینا در کف جینجیوال ترمیم های کامپوزیتی کلاس II با و بدون لاینرهمکار اصلی131397/02/181398/03/18
386بررسی فراوانی یافته های بالینی و رادیوگرافیک فکین و دندان ها در کودکان مبتلا به بدخیمی خونی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا در سال 97-1390همکار اصلی181397/03/011398/09/01
387فراوانی پوسیدگی در رادیولوسنسی های مثلثی شکل در رادیوگرافی های پری اپیکال دندان های مولر دوم شیری ماگزیلاهمکار اصلی121397/03/011398/03/01
388بررسی میزان ریزنشت کامپوزیت های فلو سلف ادهزیو و کامپوزیت های فلو کانونشنال باند شده با ادهزیوهای توتال اچ ، سلف اچ و یونیورسالهمکار اصلی121397/03/011398/03/01
389بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده دیدگاه همدلانه ارتباط پزشک-بیمار در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی121397/03/081398/03/08
390مقایسه روش های Demirjian و Cameriere در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 15 سال و طراحی فرمول Modified Cameriere برای جمعیت ایرانیمجری201397/03/291398/11/29
391مقایسه اثر آسپرین و هپارین با وزن مولکولی پایین برای پیشگیری از ترومبوز وریدی در بیماران ترومایی با شکستگی های لگن و رانهمکار اصلی181397/04/051398/10/05
392بررسی مقایسه اثر درمانی تزریق پلاسمای غنی از پلاکت(Platelet-rich plasma) و هیالگان در بیماری دژنراتیو مفصل(DJD) زانوهمکار اصلی201397/04/051398/12/05
393ارزیابی رادیوگرافیک ریسک جراحی سینوس ماگزیلا در بیماران کاندیدای جراحی سینوس لیفت توسط توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطیهمکار اصلی91397/04/121398/01/12
394بررسی فراوانی اختلالات تیروئیدی در سه ماهه اول بارداری زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان بقیه الله تهران در سال 1396-1397(2019-2018)همکار اصلی121397/05/301398/05/30
395اثر فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی خوراکی بر روی تحمل تغذیه خوراکی در نوزادان نارسهمکار اصلی181397/05/301398/11/30
396علل خارج کردن دندان عقل نهفته پایین و ارتباط آن با انواع نهفتگی دندانهمکار اصلی21397/06/131397/09/06
397مقایسه ی پیامد روشهای درمانی اکسترنال فیکساتور، اکسترنال فیکساتور همراه با پین و مولتی پینیگ در درمان شکستگی های داخل مفصلی دیستال رادیوسهمکار اصلی221397/06/131399/04/13
398مقایسه روش های Demerjian و Willems درتخمین سن دندانی کودکان 7 تا 15 سال و طراحی روشModified Willems برای جمعیتی از شمال ایرانهمکار اصلی201397/07/171399/03/17
399ارزیابی دندانهای عقل فک بالا با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)همکار اصلی131397/07/171398/08/17
400بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و تاب آوری در بیماران همودیالیزی در بیمارستان شهید بهشتی بابلهمکار اصلی121397/07/171398/07/17
401بررسی تاثیر افزودن سدیم فلوراید به ادهزیو نسل پنجم (Soloband M) و کاربرد کلرهگزیدین بر میزان ریزنشت و محتوای کلاژن نوع Ι عاجهمکار اصلی131397/08/221398/09/22
402بررسی فراوانی اختلال بلع دهانی حلقی در بیماران مبتلا به پارکینسونهمکار اصلی121397/08/221398/08/22
403تاثیرمصرف عصاره گیاه رزا فویتیدا همراه با آموزش رفتارهای خود مراقبتی بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی71397/08/221398/03/22
404بررسی رابطه باورهای مذهبی و نگرش به فرزندآوری دانشجویان دوره های تخصصی و کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی121397/08/221398/08/22
405مقایسه نتایج تکنیک های بلوک شبکه براکیال در آگزیلا با هدایت سونوگرافی : تزریق جداگانه اعصاب شبکه براکیال با تزریق در یک یا دو طرف شریانهمکار اصلی181397/08/221399/02/22
406میزان تبعیت بیماران از دستورات پزشکی پس از ترخیص از بیمارستان شهید بهشتی و برخی از عوامل موثر بر آنهمکار اصلی121397/09/061398/09/06
407بررسی تنوعات شکلی و موقعیت سوراخ و کانال کامی بزرگ در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطیهمکار اصلی91397/09/061398/06/06
408بررسی وضعیت تکامل دندانی و اسکلتی در روابط فکی ساژیتال کودکان 13-9 سالههمکار اصلی201397/09/061399/05/06
409بررسی فراوانی علل لغو اعمال جراحی الکتیو در بیماران ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل در طی فروردین 1394تا اردیبهشت 1398همکار اصلی111397/09/061398/08/06
410بررسی ارتباط بین سطح سرمی امنتین و بیماری عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال 1397-1396همکار اصلی151397/11/021399/02/02
411مقایسه ی اثر بخشی سیتالوپرام و اس سیتالوپرام در بیماران اسکیزوفرنی با اپیزود افسردگیهمکار اصلی121397/11/021398/11/02
412تاثیر سطح ویتامین دی بر پیامدهای بارداری در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان روحانی بابلهمکار اصلی241397/11/021399/11/02
413بررسی بیان مارکر CD10 در سلولهای استرومایی و نئوپلاستیک آدنوکارسینوم کولون و پولیپ های آدنوماتوس و نقش آن در افتراق این دو ضایعههمکار اصلی241397/11/161399/11/16
414بررسی ارزش تشخیصی مارکر CD-10 در افتراق کارسینوم پاپیلری تیروئید از ضایعات خوش¬خیم تیروئیدهمکار اصلی121397/11/161398/11/16
415سطح سرمی اینترلوکین 18 در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک حساس به استرویید قبل و بعد از درمان با استروییدهمکار اصلی71397/11/301398/06/30
416تعیین پیش آگهی بیماران مولتیپل تروما ناشی از وسایل نقلیه با اندازه گیری سطح لاکتات سرمهمکار اصلی171397/11/301399/04/30
417تعیین نقطه برش شاخص توده بدنی (BMI) برای زنان با عفونت زخم بعد از سزارین مراجعه کننده به بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل (شمال کشور)همکار اصلی181397/12/141399/06/14
418برسی ارتباط مصرف مکمل ویتامین D و کلسیم در دوران بارداری با وضعیت پوسیدگی دندان های شیری کودکانهمکار اصلی 1397/12/191399/06/19
419مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت باکتریایی سیلر های AH26 و prosealهمکار اصلی 1397/12/191399/01/19
420بررسی سطح MMP-8 در بزاق زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) و پریودنتیت مزمن متوسطهمکار اصلی161398/02/031399/06/03
421بررسی مشکلات رفتاری کودکان در مادران پرستار نوبت کار دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی111398/02/031398/10/10
422بررسی عوامل تاثیرگذار در ایجاد پانکراتیت حاد بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکار اصلی121398/02/031399/02/03
423ارتباط ویژگی های شخصیتی، سرسختی روانشناختی و سازگاری روانی با رشد پس از سانحه در زنان و مردان نابارورهمکار اصلی121398/02/171399/02/17
424بررسی سلامت معنوی، شادمانی و امید به زندگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی 1398/02/231399/02/23
425بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی گلاس آینومر نوری و conventional به کامپوزیت با استفاده از باندینگ های مختلفهمکار اصلی 1398/02/231399/02/23
426بررسی ارتباط بین ژن های کد کننده بیوفیلم (pel/ psl) و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزاهمکار اصلی 1398/03/191399/01/19
427ارزیابی علایم روانی در بیماران پارکینسون و مراقبین آنها و همراهی با شدت بیماریهمکار اصلی121398/04/041399/04/04
428بررسی سیرسه ساله نفروپاتی دیابتی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی بیمارستان شهید بهشتی از سال 1388 تا1396همکار اصلی151398/04/041399/07/04
429بررسی مقایسه ای پیامد های بلوک اعصاب ساعد تحت گاید سونوگرافی و بلوک با رعایت لندمارک در جراحی کف دست و انگشتان. یک کارازمایی بالینی تصادفیهمکار اصلی181398/04/041399/10/04
430مقایسه استحکام باند ریزکششی سه گلاس اینومر ترمیمی و کامپوزیت فلو به عاج دندان سالم و Affected cariesهمکار اصلی 1398/04/091399/04/09
431اثر هم افزایی فتودینامیک تراپی و سفتازیدیم بر بیان ژن های کد کننده بیوفیلم (pel/ psl) در ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزاهمکار اصلی 1398/04/091399/02/09
432مقایسه تزریق متیل پردنیزولون در درمان بیماران مبتلا به انگشت ماشه ایهمکار اصلی161398/04/181399/08/18
433غربالگری ترس از زایمان و نگرانی از آسیب های کف لگن و تغییرات بدنی در زنان باردار شهرستان بابل و تاثیر مشاوره تخصصی برکاهش فوبیای تولدهمکار اصلی 1398/04/301399/07/30
434مقایسه ی استحکام فیکساسیون شکستگی زاویه فک پایین گوسفند با پلیت های 4و 6 سوراخه با طول های متفاوت پیچ به روش champyهمکار اصلی 1398/05/271399/04/27
435مقایسه دقت روش ها ی سی تی اسکن (اسکن توموگرافی کامپیوتری) و سونوگرافی شکمی در تخمین ابعاد، وزن و حجم کلیه در اهداکنندگان زنده کلیههمکار اصلی 1398/05/271399/02/27
436بررسی اپیدمیولوژیک و اتیولوژیک لنگش در کودکان مراجعه کننده به اورژانس و درمانگاه بیمارستان های شهید بهشتی بابل و کودکان امیرکلا در طی سال ۱۳۹۷همکار اصلی161398/06/051399/10/05
437بررسی ارتباط کانون اکوژن داخل قلبی در سونوگرافی سه ماهه دوم با ویژگی های دموگرافیک مادر و ارزیابی یافته های اکوکاردیوگرافی در جنین های با کانون اکوژن داخل قلبیهمکار اصلی241398/06/261400/06/26
438بررسی همراهی سطح سرمی mir-590-5p با یافته‌های کلینیکال پاتولوژیکال در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکار اصلی121398/06/261399/06/26
439رابطه ی بین مراحل تکامل دندانی از طریق روش nolla و مراحل تکامل اسکلتی از طریق بلوغ مهره های گردنی در کودکان 8-16 سال برای جمعیتی از شمال ایرانمجری 1398/07/031399/11/03
440بررسی ادراک بیماران از همدلی و تصمیم‌گیری بالینی مشترک پزشک –بیمار و ارتباط آنها با اعتماد به پزشکان ،علائم روانپزشکی و سلامت معنویهمکار اصلی121398/07/161399/07/16
441مقایسه پیامد جراحی فیکساسیون داخلی با دو روش گذاشتن DHS ( (Dynamic Hip Screw و Multiple Screws در شکستگی‌های قاعده گردن فمورهمکار اصلی201398/07/161400/04/04
442بررسی فراوانی ضایعات فکی در رادیوگرافی پانورامیک کودکان 5-12 سال در بخشی از شمال کشورهمکار اصلی 1398/08/121400/06/12
443توزیع فراوانی شکستگی های فک و صورت در بیماران با ترومای سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1397-98همکار اصلی 1398/08/121399/11/12
444رابطه بین سلامت معنوی و میزان اضطراب وافسردگی مبتلایان به سرطان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابلهمکار اصلی 1398/09/031399/09/03
445اثر حفاظتی داروی دیسولفیرام بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیان ژن ZEB1 در القای فیبروز ریه با سم پاراکوات در موش صحراییهمکار اصلی 1398/09/031400/03/03
446ارزیابی مورفومتریک سینوس ماگزیلاری در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی (CBCT ) در جمعیتی از شمال ایرانهمکار اصلی 1398/10/081400/02/08
447مقایسه بیان مارکر های ایمونوهیستوکیمستریک CK19، HBME1، Galectin-3 در کارسینوم پاپیلاری تیروئیدهمکار اصلی241398/10/101400/10/10
448بررسی ارتباط بین ضخامت چربی احشایی در سونوگرافی طی سه ماهه اول بارداری با دیابت حاملگی و وزن هنگام تولدهمکار اصلی 1398/10/291400/01/29
449بررسی یافته های پاتولوژیک نمونه های آپاندکتومی با تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی از سال 1398-1388همکار اصلی 1398/10/291400/06/29
450بکارگیری مدل ماشین های بردار پشتیبان برای تشخیص بدخیمی ندول های تیروئیدمجری مسئول 1398/11/021399/11/02
451بررسی میزان نمایان شدن دندان های قدامی فک بالا در حالت استراحت و خنده در بیماران کلاس III جراحی شده در بیمارستان شهید بهشتی بابل از سال 96 تا 98همکار اصلی 1398/12/241399/06/24
452بررسی سطح سلامت روان و کیفیت زندگی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل با استفاده از مدل آماری SEMهمکار اصلی 1398/12/241399/12/24
453بررسی مقایسه ای خصوصیات رادیوگرافیک فکین و دندان ها بیماران تالاسمی ماژور با نوع اینترمدیا (intermediate) در مرکز تالاسمی امیرکلاهمکار اصلی 1399/01/191399/07/19
454بررسی استخوان ناحیه قدام ماگزیلا به منظور قراردهی ایمپلنت و ارتباط آن با فرم روکش نهایی با استفاده از تصاویر CBCTهمکار اصلی 1399/01/191400/01/19
455بررسی ارتباط پیچش بند ناف و نتایج حوالی تولد در زنان باردار 18 تا 24 هفتههمکار اصلی 1399/01/191400/05/19
456یافته های رادیوگرافیک در بیماران سرپایی مشکوک به بیماری کرونا COVID-19 مراجعه کننده به کلینیک رادیولوژی بخش خصوصی بابلهمکار اصلی 1399/01/191399/09/19
457تعیین نقطه برش هموگلوبین جهت پیشگویی زایمان زودرس و وزن کم نوزاد در هنگام تولد.همکار اصلی 1399/01/191400/07/19
458ارزیابی و شناسایی زنان با خونریزی غیرطبیعی رحمی با ابزار غربالگری غیرتهاجمی در تریاژ پاتولوژی های اندومترهمکار اصلی 1399/02/021399/11/02
459بررسی اثر باکتریوفاژ لیتیک در پیشگیری و کاهش دفع شیگلا در مدل موش مبتلا به دیسانتری باسیلیهمکار اصلی 1399/02/021399/12/02
460تاثیر آموزش پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در نگرش و عملکرد صحیح در اعلام کد سکته مغزی به بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال 99-1398همکار اصلی 1399/02/061400/05/06
461تغییرات وضعیت اضطرابی قبل و بعد از CABG در بیماران تحت CABG در بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال ۹۹-۱۳۹۸همکار اصلی 1399/02/231400/02/23
462اثر منیپولیشن لومبوپلویک بر پارامترهای الکترومیوگرافی گلوتئوس مدیوس و واستوس مدیالیس در بیماران مبتلا به سندرم درد پتلوفمورالمجری 1399/05/201399/11/20
463اثر فنوفیبرات در پیشگیری از بروز زردی نوزادان در مادران با گروه خونی Oهمکار اصلی 1399/05/201401/01/20
464اثر تحریک الکتریکی عصبی-عضلانی بر وضعیت سطح سرمی قند در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت قندی نوع ۱همکار اصلی 1399/07/051400/10/05
465بررسی سختی و مقاومت سایشی کامپوزیت های سلف-ادهزیو فلو در مقایسه با کامپوزیت های فلو معمولیهمکار اصلی 1399/07/191400/06/19
466مقایسه تاثیر تمرینات ثباتی با تمرینات عمومی در آب، بر روی سطح مقطع و ضخامت عضله مولتی فیدوس و ضخامت عضله ترانسورس ابدومینیس در بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصیهمکار اصلی 1399/07/271400/06/27
467بررسی سطوح بیان RNA های حلقوی VRK1 و hsa_circ_0052112 در بیماران مبتلا به نوع داکتال کارسینومای تهاجمی پستان و تعیین ارتباط آنها با اندازه ی بافت توموریهمکار اصلی 1399/07/271401/03/27
468مقایسه دقت روش ترانس واژینال سونوگرافی و سالین کنتراست سونوهیستروگرافی درتشخیص ضایعات اندومتر در بیماران با خونریزی غیر طبیعی رحمیهمکار اصلی 1399/08/101402/06/10
469بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده ی مداوم و شرایط نگهداری مواد چسبنده ی عاجی آزمایشی نسل 5 با حلال های متفاوت بر عملکرد باند آن هاهمکار اصلی 1399/08/101400/07/10
470بررسی اپیدمیولوژیک موارد اقدام به خودکشی در مراجعین به بیمارستان شهید یحیی نژاد و شهید بهشتی بابل در طی سال های 1390 تا 1397مجری مسئول 1399/08/101400/02/10
471تأثیر دو دوز نگهدارنده 5 و 10 میلی گرم کافئین سیترات بر رتینوپاتی نارسی در نوزادان با وزن خیلی کممجری 1399/09/011400/12/01
472بررسی اطلاعات دموگرافیک و عوامل خطر در ایجاد تنگی مجدد استنت های کرونریهمکار اصلی 1399/09/031400/09/03
473ارتباط کلسیفیکاسیون شریان های کرونری با بیماری CoVID-19همکار اصلی 1399/09/151400/03/15
474فراوانی براکسیسم و ناخن جویدن در کودکان 7 تا 12 سال مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بابل و ارتباط آن با علائم افسردگی/ اضطراب در مادر و کودکمجری 1399/10/201400/07/20
475بررسی همراهی miR-497a با رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع دومهمکار اصلی 1399/11/181400/11/18
476مقایسه ی تست عملکرد تیرویید در کودکان بالای وزن نرمال با و بدون کبد چرب غیر الکلیهمکار اصلی 1399/12/231401/02/23
477مقایسه تاثیر دو روش آموزشی (روش مجازی و روش خودآموزی) در مشاوره قبل از ازدواج برسوادسلامت باروری وانگیزه فرزندآوری زوج های درشرف ازدواج شهرستان بابلهمکار اصلی 1400/02/111400/10/11
478پیامد کوتاه مدت تغذیه با پودر پروتیین خوراکی در نوزادان نارس با وزن تولد کمتر از 1200 گرم بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان آیت الله روحانی بابلهمکار اصلی 1400/02/111400/08/11
479مقایسه اثر تحریک الکتریکی عصب تیبیال خلفی با بازآموزی عضلات کف لگن به کمک بیوفیدبک بر کیفیت زندگی و تعداد دفعات دفع ادرار درزنان مبتلا به بیش فعالی مثانههمکار اصلی 1400/03/251401/03/25
480مقایسه فراوانی رتینوپاتی نارسی (ROP) در نوزادان با دیسترس تنفسی درمان شده با خارج کردن سریع لوله تراشه پس از تجویز سورفاکتانت(insure) و تهویه مکانیکی طولانی مدت پس از تزریق سورفاکتانت در مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی بابلهمکار اصلی 1400/03/251401/10/25
481اثربخشی رویکرد ایمن‌سازی استرس مبتنی بر کامپیوتر بر دردهای لگنی، علائم افسردگی و اضطراب دانشجویان با دیسمنوره اولیه در دانشگاه علوم پزشکی بابلهمکار اصلی 1400/05/161402/02/16
482مدل های توام داده های طولی و ریسک رقابتی در تبیین پیامدهای کوتاه مدت کووید 19همکار اصلی 1400/06/091402/06/09
483بررسی فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین کمر در کمردرد ناشی از بارداریهمکار اصلی 1400/06/091401/10/09

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1-ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE1398 1.852
2-ISIJOURNAL OF EVOLUTION OF MEDICAL AND DENTAL SCIENCES1397 0.03
3Effect of eryngo (Eryngium caucasicum Trautv) on primary dysmenorrhea: A randomized, double-blind, placebo-controlled studyISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology1397 1.2
4The efficacy of a Persian herbal formulation on functional bloating: A double-blind randomized controlled trial.ISIJournal of Integrative Medicine1398 0.0
5رضایت بیماران اورژانس بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل(93-1392)scopusJournal of Babol University of Medical Sciences1395 0.3
6The Use of Honey and Curcumin for Episiotomy Pain Relief and Wound Healing: A Three‑Group Double‑Blind Randomized Clinical TrialISINursing and midwifery studies1398 0.0
7ارتباط خودکارآمدی با متغیرهای جمعیتی -اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابلISIAdvances in Medical Education and Practice1398 0.0
8دیسترس اواسط و اواخر مادری و پیامد تولد: یک مدل علی از نقش میانجی گری دیسترس اختصاصی بارداریPubmedInternational journal of reproductive medicine1398 0.0
9یک مدل علی تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی ایرانی: ارتباط بین عزت نفس، سرسختی روانی، و عاطفه مثبتPubmedGMS German Medical Science1398 0.0
10-ISIIranian Journal of Neonatology1398 0.0
11تاثیر برنامه آموزش مجازی بر استرس و اضطراب والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1398 0.0
12Chewing Sugar-Free Gum Reduces Ileus After Cesarean Section in Nulliparous Women: A Randomized Clinical TrialISIIranian Red Crescent Medical Journal1392 0.644
13تأثیر ویتامین D درمانی بر تیروئیدیت هاشیموتو در کودکان مبتلا به هیپوویتامینوز DISIInternational journal of pediatrics1398 0.0
14ارزیابی سطح پلاسماییLnc RNA PCAT1 در افراد مبتلا به تومور خوش خیم پروستات و بیمارانی که سرطان پروستات در آن ها تازه تشخیص داده شدهISIThe Journal of Gene Medicine1399 3.258
15تاثیر رواندرمانی حمایتی بر پیشگیری از عوارض در زنان با سقط: یک کارآزمایی بالینی تصادفی در 24 ساعت اول بستریPubmedOman Medical Journal1399 0.0
16پیشگویی کنند های تصمیم گیری مشترک بیمار-پزشک از دیدگاه رزیدنتهای پزشکی: یک مطالعه مقطعیISI4OR1399 1.8
17پیشگویی کننده های همدلی پزشکان: نقش سلامت معنوی، دیدگاه موقعیتی و بهزیستی روانیPubmed4OR1399 0.0
18مراقبت خانواده محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطرscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1399385900.0
19مقایسه تقویت ایزوترمال حلقه ای و آزمایشات PCR معمولی برای تشخیص گونه های رایج بروسلاISIBMC Research Notes1399 2.0
20ارزیابی سطح پلاسماییLnc RNA PCAT1 در افراد مبتلا به تومور خوش خیم پروستات و بیمارانی که سرطان پروستات در آن ها تازه تشخیص داده شدهISIthe journal of gene medicine1399 3.258
21بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی بابلسایردوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل1396610.0
22علایم روانپزشکی در بیماران پارکینسون و مراقبینPubmedOman Medical Journal1399 0.0
23Comparison of heated humidified high flow nasal cannula and nasal continuous positive airway pressure after surfactant administration in preterm neonates with respiratory distress syndromeISIThe Clinical Respiratory Journal1398 1.514
24MicroRNA-26a-5p به عنوان یک عامل پیش بینی کننده بالقوه برای تعیین اثربخشی تراستوزوماب درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با HER-2 مثبتISIbiomedicine1400 0.0
25Discontinuation Decision in Assisted Reproductive Techniques International of Fertility & Sterility 4
26The effect of adding oral oestradiol to progesterone as luteal phase support in ART cycles - a randomized controlled studyISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE 7-1
27Efficacy of pentoxifylline for reduction of proteinuria in type II diabetic patients Chemical AbstractCaspian Journal of Internal Medicine 2-4
28A Clinical trial to compare the effectiveness of Lavender essential oil and olive oil at healing postpartum mother’s perinea ISIHealthMed 5-6

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه تاریخ شروع کنگره تاریخ خاتمه کنگره
1وضعیت سکونت، آیا می تواند بر عوامل خطر سکته مغزی تأثیر بگذارد؟ Tehran

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی حساسیت E.coli درعفو نت ادراری سیپر وفلو کسا سین و سفیکسم و کوتر یموکسازول بر اساس روش MIC و مقایسه آن با روش دیسک دیفیو ژن 1390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
2بررسی عوامل استرس زا در بین دانشجویان دندانپزشکی بابل در سال تحصیلی 90-13891390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
3تعیین فراوانی آسیب های ناشی از سوزن و عوامل موثر بر آن در بهورزان شهرستان بابل در سال 13891390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
4بررسی تظاهرات با لینی و تعیین شدت ناخنک و ارزیابی ریسک فکتور های موثر در ایجاد آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان روحانی در سال 1389 در شهرستان بابل 1390دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
5بررسی تاثیر شکل ظاهری سرنگ دندا نپزشکی بر میزان اضطراب و درد در کودکان 6-8 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
6بررسی آگاهی نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل از مراقبت های بهداشتی دهان و دندان 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
7تا ثیر ترکیبات Silicone Oil و Phosphopeptide amorphous calcium phosphate caseine بر تغییرات ریز سختی ناشی از مصرف قطره آهن در دندانهای شیری 1391دندانپزشک تخصصیعلمی - تحقیقاتی
8بررسی مقاومت آنتی بیو تیکی در عفونت ادراری کشت مثبت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا در سال های 90-891391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
9پیامد های کوتاه مدت نوزادان نارس پذیرش شده در NICU و بخش نوزادان بیمارستا ن کودکان امیر کلا بابل طی سال 13881391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
10بررسی رابطه بین آنزیم های نشانگر صدمه سلولی بزاق و میزان عمق ÷اکت در بیماران مبتلا به پریو دنتیت مزمن 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
11بررسی داروها و تجهیزات اورژانس موجود در مطب دندانپزشکان عمومی و متخصص شهر بابل در سال 1389 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
12بررسی میزان شکست ایمونوپروفیلاکسی در کودکان متولد شده از مادران HBs AG مثبت 1391دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
13بررسی خواص ضد استر پتو کوک مو تانسی سیلانت رزینی حاوی کیتوزان 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
14اثر ژل کلر هگزیدین 1% بر استحکام باند برشی دو نوع سیستم باندینگ سلف اچ به عاج دندانهای شیری 1392دکتری تخصصی پزشکیعلمی - تحقیقاتی
15بررسی ْزمایشگاهی اثر Casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate ( CPP- ACP( بر رنگ پذیری مینای سفید شده با دو روش مختلف 1392دکتری تخصصی پزشکیعلمی - تحقیقاتی
16بررسی اثر آنتی باکتریال پو شش ذرات نقره روی براکت های استیل ارتودنسی 1392دندانپزشک تخصصیعلمی - تحقیقاتی
17بررسی ارتباط بیان مارکر سلولهای بنیادی سرطان کولور کتال CD166 به روش ایمو نو هیستو شیمی با فاکتور های کلینیکو پاتو لوژیک 1392دکتری تخصصی پزشکیعلمی - تحقیقاتی
18بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
19بررسی تغییرات ابعادی کست های حاصله از 5 نوع الژ ینات پس از ضد عفونی شدن با اسپری دکونکس 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی
20بررسی تا ثیر زمان های مختلف نگهداری قالب بر ثبات ابعا دی کست های حا صل از دو نوع آلژینات : Tropicalin و ‍Chromogel 1392دکتری حرفه ایعلمی - تحقیقاتی

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان